Životní situace

Úvod » Sociální péče » Studentský dům Záběhlická » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Studentský dům Záběhlická
Název životní situace Zájem o zařazení do projektu Studentský dům Záběhlická
Základní informace

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova či z obdobného zařízení, popř. které prošly náhradní rodinnou péčí, mají trvalý pobyt na území MČ Praha 10, jsou absolventy středních škol s maturitou a chtějí pokračovat ve svém vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

MČ Praha 10 poskytuje studentům, zapojeným do programu, bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. Podmínky pro poskytování bezplatného ubytování ve Studentském domě jsou upraveny v Zásadách pro poskytování bezplatného ubytování - zde.

Kdo je oprávněn jednat
  • Zájemce o zařazení do projektu, student zařazený do programu nebo osoba, která má zájem získat podrobné informace o projektu (často volají ředitelé dětských domovů)
Způsob řešení

Řeší se na Odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální, Vršovická 68
101 38 Praha 10

Kontakt: Mgr. Petra Jonášová, kancelář 108a, budova A
Tel.: 267 093 581 
E-mail: petra.jonasova@praha10.cz

Úřední hodiny:

  • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální, Vršovická 68
101 38 Praha 10
 
Kontakt: Mgr. Petra Jonášová, kancelář 108a, budova A
Tel.: 267 093 581 
E-mail: petra.jonasova@praha10.cz

Úřední hodiny:

  • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Doklady

Fyzická osoba (žadatel)

  • doklad totožnosti
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • maturitní vysvědčení
  • potvrzení o tom, že se jedná o studenta z cílové skupiny (např. potvrzení o pobytu v DD, rozsudek o pěstounské nebo poručenské péči apod.)
Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

  • nejsou stanoveny
Nejčastější otázky
  • Koho máme kontaktovat, pokud se chceme zapojit do projektu "Studentský dům Záběhlická"?
Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10