Pronájem obřadní síně a multifunkčního sálu Vršovického zámečku

Budova zámečku z přední venkovní stranyObřadní síň a reprezentativní prostory vršovického Zámečku byly společně s prostory Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem slavnostně otevřeny po tříleté rekonstrukci na jaře roku 2014.

Od března roku 2014 mohou nejen občané Prahy 10 využívat nově zrekonstruované prostory obřadní síně k uzavření sňatku a občané městské části Praha 10 k vítání občánků.

Prostory Zámečku se staly velmi oblíbené, o čemž svědčí i celkem 290 svateb, které byly k září 2015 v obřadní síni uskutečněny.

V průběhu roku 2015 začal stoupat zájem občanů o využití reprezentativních prostor Zámečku i k jiným než svatebním účelům.

Radnice městské části Praha 10 se proto rozhodla nabídnout školám, neziskovým organizacím, nadacím, ale i širší veřejnosti možnost pronájmu Obřadní síně a Multifunkčního sálu Zámečku.

Pronájem reprezentativních prostor je zahájen od 1. září 2015. Níže přikládáme informace o možnostech pronájmu.

 

Jaké prostory Zámečku je možné si pronajmout?

Interiér zámečku Radnice Prahy 10 nabízí k pronájmu prostory Obřadní síně (viz. foto) a Multifunkčního sálu (viz. foto).

Pro přehlednost jsme rozdělili prostor do dvou zón, které je možné pronajmout odděleně nebo společně.

Zóna I. zahrnuje prostory Obřadní síně včetně přilehlých prostor, sociálního zařízení a šatny. Nabízíme také možnost objednat za poplatek obsluhu do šatny, obsluhu osvětlení a ozvučení.

Zóna II. zahrnuje prostory Multifunkčního sálu včetně sociálního zařízení.

Grafické znázornění a rozdělení uvedených zón

 

Jaká je cena pronajímaných prostor?

Pro zájemce o pronájem prostor je připraven ceník pronajímaných prostor. Nájemné je stanoveno dle přiloženého ceníku za každou započatou hodinu. Doba pronájmu se stanoví v hodinách, minimálně však na 2 hodiny.

V ceně nájmu jsou zahrnuty poplatky za služby (vodné, stočné, osvětlení vnitřních prostor). Nájemné nezahrnuje cenu za pronájem a obsluhu audiovizuální techniky, za provoz šatny a za úklid nadměrného znečištění pronajímaných prostor.

Ceník

 

Kdy je možné si prostory Zámečku pronajmout?

Zájemci si mohou prostory Zámečku pronajmout celoročně v pracovní dny v době od 8:00 do 19:00 hodin.

Doba pronájmu se stanoví v hodinách, minimálně však na 2 hodiny.

Vždy si s předstihem ověřte dostupnost pronajímaných prostor ve vámi požadovaném termínu u kontaktní osoby, která zajišťuje pronájem prostor Zámečku – zaměstnanec ÚMČ Praha 10.

 

Smlouva o nájmu

Nájemce podepíše, v případě zájmu o pronájem prostor, Smlouvu o nájmu, ve které je specifikován předmět nájmu (vymezení pronajímaných prostor), doba a účel pronájmu (kde si pronajímatel vyhrazuje právo posoudit navržený konkrétní účel nájmu prostor, který bude odpovídat úrovni pronajímaných prostor a historické budovy, ve které se pronajímané prostory nachází, a také skutečnosti, že se v budově nachází Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vršovický Zámeček). Dále jsou ve Smlouvě o nájmu uvedeny práva a povinnosti pronajímatele a nájemce.

Smlouva o pronájmu

 

Zajištění obsluhy do šatny, obsluhy audiomizuální techniky, cateringu

V případě zájmu může pronajímatel, tedy městská část Praha 10, zajistit obsluhu do šatny a obsluhu audiovizuální techniky, kterou je možné po domluvě a za poplatek využít.

Pokud bude mít nájemce zájem o zajištění cateringových služeb, pronajímatel zprostředkuje zajištění občerstvení, jež je v prostorách Zámečku nabízeno.

Upozorňujeme však, že občerstvení je možné zajistit a konzumovat pouze v Zóně II., nikoliv v Zóně I.

 

Virtuální prohlídku Zámečku si můžete prohlédnout ZDE.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10