Výbor zdravotní a sociální

Přesedkyně VSZ: MUDr. Markéta Jirásková (ODS)

Tajemník VSZ: Pavel Petřík, 267 093 229, pavelp@praha10.cz

Působnost:

A/ obecná část
1/ stanoviska výboru k materiálům v oblasti zdravotní a sociální předkládaným na jednání ZMČ
2/ stanoviska Výboru k návrhům ročních rozpočtů v oblasti sociální a zdravotní
3/ na vyžádání RMČ stanoviska k materiálům projednávaných RMČ z oblasti zdravotní a sociální 
4/ vyhodnocování aktuálních informací a podnětů v oblasti zdravotní a sociální
5/ iniciativní návrhy členů Výboru

B/ okruh témat
1/ problematika rodin s dětmi
2/ problematika seniorů
3/ problematika osob se zdravotním postižením
4/ problematika hospicové a paliativní péče
5/ problematika prevence sociálně patologických jevů /drogy, gamblerství apod. /
6/ problematika řešení bezdomovectví a její prevence
7/ problematika domácího násilí a prevence domácího násilí

C/ průběžná činnost
1/ informativní schůzky s vedením sociálního odboru
2/ informativní schůzky s vedením jednotlivých příspěvkových organisací MČ /LDN, CSOP/
3/ výjezdní zasedání Výboru /příspěvkové organisace, event. návštěva hospicu  /např. Čerčany, Praha 4/
4/ kontrolní činnost ve zřízených organizacích zabývajících se činností zdravotní a sociální

D/ spolupráce a komunikace
1/ s neziskovými organizacemi v Praze 10, působícími v oblasti sociální a zdravotní 
2/ na vyžádání s kontrolním Výborem v případě stížností z oblasti zdravotní a sociální
3/ na vyžádání s Komisí grantovou v případě grantů z oblasti zdravotní a sociální
4/ na vyžádání s komisí bytovou
5/ dle potřeby i s příslušným Výborem zastupitelstva hl. m. Prahy
6/ účast členů Výboru na komunitním plánování MČ Prahy 10

 

Termíny jednání: 

pondělí 17. 9. 2018 - 17:00
pondělí 27. 8. 2018 - 17:00
pondělí 9. 7. 2018 - 17:00
pondělí 18. 6. 2018 - 17:00
pondělí 14. 5. 2018 - 17
:00 - jednání proběhne v budově A, 4. patro, č.dv. 411a)
pondělí 16. 4. 2018 - 17:00
pondělí 19. 3. 2018 - 17:00
pondělí 19. 2. 2018 - 17:00
pondělí 15. 1. 2018 - 17:00 - jednání ZRUŠENO! 

 

pondělí 18.12.2017 - 17:00
pondělí 20.11.2017 - 17:00
pondělí 16.10.2017 - 17:00
čtvrtek 14.9.2017 - 9:00
pondělí 28.8.2017 - 17:00
pondělí 19.6.2017 - 17:00
pondělí 15.5.2017 - 17:00
pondělí 24.4.2017 - 17:00 - jednání ZRUŠENO
středa 12.4.2017 - 14:30 (paliativní péče)
pondělí 20.3.2017 - 8:30 (jednání proběhne ve Středisku územního rozvoje) 
pondělí 20.2.2017 - 17:00 - z důvodu zasedání ZMČ jednání zrušeno
pondělí 16.1.2017  - 17:00

pondělí 12.12.2016 - 17:00  (jednání proběhne v LDN Vršovice, Praha 10, Oblouková 7)
pondělí 14.11.2016 - 17:00
pondělí 10.10.2016 - 16:30
pondělí 5.9.2016 - 16:30

pondělí 13.6.2016 - 16:30
pondělí 9.5.2016 - 16:30
pondělí 11.4.2016 - 16:30 - jednání ZRUŠENO
pondělí 7.3.2016 - 16:30
pondělí 8.2.2016 - 16:30
čtvrtek 21.1.2016 - 9:00 (mimořádné jednání - paliativní péče)
pondělí 18.1.2016 - 8:00 (mimořádné jednání)
pondělí 11.1.2016 - 16:30

pondělí 14.12.2015 - 16:30
čtvrtek 26.11.2015 - 8:00 (mimořádné jednání)
pondělí  9.11.2015 - 16:30
pondělí 12.10.2015 - 16:30
čtvrtek  17.9.2015 -  08:00 (mimořádné jednání)
čtvrtek   3.9.2015 - 16:30

pondělí   8.6.2015 – 16:30
pondělí 25.5.2015 - 16:15
pondělí 18.5.2015 – 16:30
pondělí 13.4.2015 – 16:30
pondělí 16.3.2015 – 16:30
pondělí   9.2.2015 – 15:00

 

  

Členové výboru

Mgr. Bohumil Zoufalík
Funkce: uvolněný člen RMČ, předseda KBP
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: bohumilz@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Finanční výbor|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro kulturu a památky|Komise bytové politiky (KBP)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
Jiřina Vondráková
Funkce: členka rady MČ, předsedkyně KB
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vondrakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 845
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)|Komise bezpečnostní (KB)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Bc. Radek Lojda
Funkce: místostarosta
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 132
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor zdravotní a sociální|Komise bytové politiky (KBP)|Komise informační (KIN)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
MUDr. Markéta Jirásková
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VZS
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jiraskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 224
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Výbor zdravotní a sociální|Komise bezpečnostní (KB)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
JUDr. Magdaléna Lukovičová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1464/61, 101 00
Kontaktní email: lukovicova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 728 959 416
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor zdravotní a sociální
Mgr. Pavel Mareš
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Volební obvod: 1
Členství: Výbor zdravotní a sociální|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready