Výbor pro strategické investice

Předseda VSI: Ing. Jindřich Nepevný, nezařazený

Tajemník VSI: Ing. Jiří Doležal, OMP, 267 093 513, jirid@praha10.cz

Působnost:

  1. projednávání otázek rozvoje MČ Praha 10 z pohledu schváleného plánu strategických investic
  2. projednávání záměrů pořízení nemovitostí do vlastnictví hlavního města Prahy, správy svěřené městské části Praha 10, jejichž pořizovací hodnota přesáhne 50 mil. Kč
  3. projednávání informací o využití pravomoci svěřené Radě městské části Praha 10 Zastupitelstvem městské části Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, tj. rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější návrh nebo jiným obdobným způsobem, bude-li tato pravomoc Radě m.č. Praha 10 svěřena
  4. projednávání záměrů strategických investic ve formě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 50 mil. Kč bez DPH; v odůvodněných případech může VSI projednávat záměry strategických investic s nižší předpokládanou hodnotou, za předpokladu, že si VSI posouzení záměru příslušného záměru strategické investice vyžádá, jeho posouzením VSI pověří ZMČ Praha 10, nebo o jeho projednání VSI požádá Rada m.č. Praha 10
  5. projednávání návrhu investic MČ Praha 10 v rámci plánu oprav a investic, který je součástí návrhu rozpočtu městské části pro příslušný rok, před jeho projednáním ve FiV, RMČ a ZMČ
  6. projednávání plánu strategických investic m.č. Praha 10
  7. projednávání dokumentace strategických investic, za niž jsou považovány základní náležitosti, jež definují strategickou investice z hlediska jejího účelu, celkových nákladů, doby realizace a zásadních aspektů průběhu realizace
  8. spolupracuje s dalšími výbory ZMČ Praha 10 nebo komisemi RMČ Praha 10, pokud to povaha strategické investice, následné provozování či jiné aspekty vyžadují, nebo je-li součinností VSI pověřen ZMČ Praha 10, nebo je-li o součinnost VSI požádán RMČ Praha 10, výborem ZMČ Praha 10 nebo komisí RMČ Praha 10
  9. projednává další záležitosti související se schváleným plánem plánu strategických investic m.č. Praha 10 či schválenými strategickými investicemi, které případně v průběhu činnosti VSI vyvstanou a jejichž projednávání ve VSI bude VSI schváleno

Termíny jednání:               

28.2. – 17.00 ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B

28.3. – 17.00  - „ výjezdní „ zasedání Bio Vzlet  - počet hostů z řad občanů je z technických důvodů omezen maximálně na 6

9.5. – 17.00 v zasedací místnosti budova A, 4.patro, 411a.

21.5. – 18.00 ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B

26.9. – 17.00 ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B

 

  

Členové výboru

Ing. Martin Hejl

Funkce: uvolněný člen rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martinh@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 647
Volební obvod: 1
Komise: Rada MČ|Kontrolní výbor|Výbor pro strategické investice|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmilak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise dotační politiky

JUDr. Lubomír Ledl

Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Komise: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Ing. Jindřich Nepevný

Funkce: člen zastupitelstva, předseda VSI
Volební strana: ANO 2011 (nezařazený)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: nepevny@praha10.cz
Kontaktní telefon: 720 114 000
Volební obvod: 1
Komise: Výbor životního prostředí|Výbor pro strategické investice|Komise bezpečnostní (KB)

Lukáš Rázl

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: razl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Finanční výbor|Výbor pro strategické investice

Ing. Jan Šnajdr

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Výbor pro strategické investice|Komise dotační politiky
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready