Výbor pro kulturu a památky

Předseda VKP: Ing. Dagmar Lešenarová, nezařazená

Tajemník VKP: Mgr. Zdeňka Janků, OKP, tel.: 267 093 277, zdenkano@praha10.cz

Působnost:

 • Podílet se aktivně na tvorbě „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10“,
  jako hlavního strategického dokumentu městské části Praha 10 pro oblast kultury.
 • Vyhodnocovat a dle potřeb aktualizovat strategický dokument „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10“.
 • Podílet se na strategii péče o kulturní památky a plánech péče o kulturní památky.
 • U nemovitých kulturních památek a kulturních zařízení ve správě MČ Praha 10 navrhovat jejich využití, rozvoj a údržbu, zejména se jedná o Čapkovu vilu, Trmalovu vilu, Kolbenovu vilu, kino Vzlet, Strašnické divadlo, Kulturní dům Barikádníků, Kulturní dům Eden a Galerii Deset.
 • Vydávat stanoviska výboru k návrhům ročních rozpočtů v dané oblasti a podávat návrhy pro rozpočet v oblasti kultury a volného času, projektů a veřejné podpory a vyhodnocovat průběžně čerpání těchto rozpočtů.
 • Vydávat stanoviska výboru k materiálům v oblasti kultury a památek předkládaným
  na jednání ZMČ a dle vyžádání RMČ vydávat stanoviska výboru k materiálům v oblasti kultury a památek předkládaným na jednání RMČ.
 • Projednávat a schvalovat roční plán akcí většího rozsahu pro oblast kultury a volného času realizovaných odborem kultury a projektů a vyjadřovat se ke kulturním
   a společenským akcím (včetně tradičních) pořádaných městskou částí.
 • Podílet se na vypisování každoročních dotačních témat a programů v oblasti kultury
  a na vyhodnocení podaných žádostí o dotaci a stanovisko předat komisi dotační politiky.
 • Dohlížet na zajištění činnosti zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím související především s předmětem a naplňováním zřizovací listiny (v současnosti pouze KD Barikádníků).
 • Podporovat projekty neziskových organizací, církevních právnických osob
  a podporovat občanské aktivity v oblasti kultury a památek a spolupracovat s nimi v oblasti kultury a památek.
 • Spolupracovat s příslušnými orgány hl. m. Prahy a dalšími institucemi veřejné správy.
 • Spolupracovat na propagaci městské části, např. při vydávání publikací, sběru dat, zveřejňování kronik, realizaci naučných stezek.
 • Podporovat prezentaci umělecké tvorby ve spolupráci s orgány MČ Praha 10 (zejména dětí a seniorů).
 • Vytvoření jednotného informačního systému – vytvoření webových stránek Praha 10 Kultura – portál sekce kulturní kalendář s možností prezentace pravidelné činnosti a nabídky aktivit v oblasti kultury včetně nezajišťovaných městskou částí pro zájemce z řad organizací o takovouto prezentaci.
 • Podávat ZMČ návrhy na uplatnění veřejného zájmu při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti kultury v objektech svěřených městské části a současně se vyjadřovat k souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor využívaných pro oblast kultury.
 • Vyhodnocovat aktuální informace a podněty v oblasti kultury a památek včetně iniciativních návrhů členů výboru.
 • Spolupracovat s městskými částmi a s jejich představiteli řešit společná témata v oblasti kultury.
 • Podporovat spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury.

Termíny jednání:

8. zasedání: 24. 1. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

9. zasedání: 21. 2. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

10. zasedání: 21. 3. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

11. zasedání: 25. 4. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

12. zasedání: 23. 5. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

13. zasedání: 20. 6. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

14. zasedání: 18. 7. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

15. zasedání: 19. 9. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

16. zasedání: 17. 10. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

17. zasedání: 7. 11. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

18. zasedání: 5. 12. 2017, od 16.00 hod. v radničním salonku

19. zasedání: 16. 1. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

20. zasedání: 20. 2. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

21. zasedání: 20. 3. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

22. zasedání: 17. 4. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

23. zasedání: 22. 5. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

24. zasedání: 26. 6. 2018, od 16.00 hod. v radničním salonku

Pozvánka na 2. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 3. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 4. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 5. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 6. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 7. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 8. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 9. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 10. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 12. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 13. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 14. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 15. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 16. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 17. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 18. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 19. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 20. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 21. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 22. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 23. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 24. zasedání výboru (PDF, 40kB)

Pozvánka na 25. zasedání výboru (PDF, 40kB)

  

Členové výboru

Mgr. Ivana Cabrnochová

Funkce: uvolněná členka rady MČ, předsedkyně KÚR a KZP10-MA21
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: IvanaC@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 285
Volební obvod: 1
Komise: Rada MČ|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Ing. Dagmar Lešenarová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VKP
Volební strana: ANO 2011 (nezařazená)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lesenarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 282
Volební obvod: 1
Komise: Finanční výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bytové politiky (KBP)

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda VDC
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kontaktní email: lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Ing. Martin Moravec

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: moravecm@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 278 278
Volební obvod: 1
Komise: Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky

Kateřina Peštová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Komise: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Kontrolní výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise bezpečnostní (KB)

Mgr. Bohumil Zoufalík

Funkce: uvolněný člen RMČ, předseda KBP
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: bohumilz@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Volební obvod: 1
Komise: Rada MČ|Finanční výbor|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro kulturu a památky|Komise bytové politiky (KBP)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready