Výbor dopravy a cyklostezek

 

Předseda VDC: Ing. Viktor Lojík (TOP 09)

Tajemník VDC: Bc. Martin Pecánek, 267 093 565, martinp@praha10.cz

Působnost:

Výbor bude pečlivě sledovat a aktivně se podílet v jednotlivých případech a i ve spolupráci s MHMP, DP a organizací Ropid zejména na:

 • vydávání stanoviska výboru k návrhům ročních rozpočtů v dané oblasti
 • vydávání stanovisek a vyjadřování se k návrhům rekonstrukcí ulic TSK, tramvajových tratí, železničních koridorů aj. a to z pozice MČ P10 jako účastníka v územním řízení
 • iniciaci úprav veřejných prostranství na základě podnětů občanů, které by měly dopad na oblast dopravy
 • instalacích dopravně bezpečnostních prvků na komunikacích pro zajištění větší bezpečnosti
 • vzniku celopražské koncepce parkování a řešení dopravy v klidu s dopady na MČ P10 a jejich případným zaváděním i na území MČ P10
 • změnách koncepce a jízdních řádů MHD s přímým či nepřímým dopadem na MČ P10
 • zlepšení návaznosti spojů MHD
 • rozšíření online systému sledování příjezdu/odjezdu spojů MHD prostřednictvím digitálních tabulí
 • úpravách světelných křižovatek pro zajištění přednostní jízdy vozidel MHD
 • podpoře vzniku přestupní vlakové zastávky Malešice/Depo Hostivař
 • revitalizaci tramvajové zastávky Průběžná
 • dokončení rekonstrukce ulice Malešická
 • dokončení revitalizací Francouzské a Moskevské ulice
 • úpravách náměstíčka v ulici Donská z hlediska dopravy a vším s ní spojené
 • sledování rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vršovická
 • snaze o rekonstrukci ulic ve špatném technickém stavu, které jsou ve správě TSK (např. Jabloňová, Žitomírská a U Seřadiště)
 • aktivním řešení problematiky chodníkového programu – výběr ulic, sledování průběhu prací a vyhodnocování jednotlivých akcí
 • přípravě tzv. drážní promenády po snesu železničních kolejí v úseku Strašnice - Hostivař
 • na novém přemostění Botiče pro chodce a cyklisty u ulice Ukrajinská a Na Lávce
 • zvýšení počtu cyklo-stojanů a cyklo-boxů na území MČ P10
 • úpravách stávajících a rozšiřování nových tras cyklostezek
 • a podílet se na dalších aktivitách, jenž vyplývají ze specifika zaměření Výboru

Termíny jednání:

22.1. 2018 v 17:00
5.3. 2018 v 17:00
9.4. 2018 v 17:00
21.5. 2018 v 17:00
25.6. 2018 v 17:00
10.9. 2018 v 17:00
8.10. 2018 v 17:00
Jednání budou probíhat ve Středisku územního rozvoje.

 

  

Členové výboru

Jiřina Vondráková
Funkce: členka rady MČ, předsedkyně KB
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vondrakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 845
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)|Komise bezpečnostní (KB)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Ing. Michal Narovec
Funkce: člen rady MČ, předseda KMN, předseda KVV
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Viktor Lojík
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VDC
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kontaktní email: lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VŽP
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vavra@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 252 957
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor životního prostředí|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bezpečnostní (KB)
Ing. Robert Keller
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: keller@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Komise bytové politiky (KBP)
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: muller@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek
  

Výbory ZMČ

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready