Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
12.2.2019 111 3 k návrhu na zrušení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zastupování při výkonu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorám ve vlastnictví Městské části Praha 10“ Rada
12.2.2019 110 3 k návrhu na prominutí dluhu Rada
12.2.2019 109 3 k informaci o průběhu zadávacích řízení na zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 Rada
12.2.2019 108 3 k informaci o udělování Ceny bratří Čapků Rada
12.2.2019 107 3 k návrhu na zřízení Komise na otevírání obálek ve výběrových řízeních na pronájem pozemků Rada
12.2.2019 106 3 k aktualizaci seznamu požadavků na rozpočet hl. m. Prahy v oblasti kapitálových výdajů na rok 2019 a Přehled plánovaných významných investic MČ pro období 2019 - 2022 Rada
12.2.2019 105 3 k návrhu na schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
12.2.2019 104 3 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
12.2.2019 103 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků Eden 807, 806, 801, 794, 753 Praha 10 u akce: „Revitalizace bytového domu SVJ Eden, na rozhraní ulic Vladivostocká (807/5), Kišiněvská (806/4, 801/6, 754/8) a Vršovická (753/76) Praha 10, k. ú. Vršovice“ Rada
12.2.2019 102 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Dial Telecom, a. s., k tíži pozemku parc. č. 697/2, k. ú. Malešice Rada
12.2.2019 101 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k tíži pozemku parc. č. 1516, k. ú. Vršovice Rada
12.2.2019 100 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností UPC Česká republika, s. r. o., k tíži pozemku parc. č. 828/8, k. ú. Vršovice Rada
12.2.2019 99 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k tíži pozemku parc. č. 4253/9 v k. ú. Vinohrady Rada
12.2.2019 98 3 k návrhu na uzavření 13 Smluv o umístění veřejné komunikační sítě se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada
12.2.2019 97 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., k tíži pozemků parc. č. 806/300, parc. č. 997, parc. č. 806/460 a parc. č. 806/461, vše v k. ú. Malešice Rada
12.2.2019 96 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve věci vodovodní přípojky a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve věci kanalizační přípojky se společností MAFRA, a. s., a to k tíži pozemku parc. č. 3405/1, k. ú. Michle Rada
12.2.2019 95 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2723/8, k. ú. Michle Rada
12.2.2019 94 3 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/192, k. ú. Záběhlice Rada
12.2.2019 93 3 k návrhu na uzavření Dodatku č. 14 (vyúčtovacího) a Dodatku č. 15 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
12.2.2019 92 3 k návrhu na prodloužení bezplatného umístění reklamních polepů na okenních prvcích nebytového prostoru č. 203 v objektu Bytového domu Malešice na adrese Počernická 24/64 Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10