Usnesení rady

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
4.4.2019 231 4 k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ Rada
4.4.2019 230 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
4.4.2019 229 4 k návrhu na souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu „Škola v přírodě“ Rada
4.4.2019 228 4 k návrhu na schválení vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace od MČ Praha 10 v roce 2019 a schválení vzoru dodatku veřejnoprávních smluv pro pokračující víceleté dotace z roku 2017 a 2018 Rada
4.4.2019 227 4 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2019 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova do 50 000,-Kč včetně Rada
4.4.2019 226 4 k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 25. března 2019 Rada
4.4.2019 225 4 k návrhu na pověření 1. místostarostky k zastupování starostky Rada
4.4.2019 224 4 k návrhu na zapojení MČ Praha 10 do projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem Portfolio - „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ Rada
4.4.2019 223 4 k návrhu na zrušení Statutu novin „Praha 10“, vč. dodatku č. 5 schváleného usnesením ZMČ č. 4/64/2007 ze dne 25. 9. 2007 Rada
4.4.2019 222 4 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Operační program Praha - pól růstu) v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 7001) Rada
4.4.2019 221 4 k návrhu na prodloužení termínu úkolu k návrhu na změnu Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Rada
4.4.2019 220 4 k návrhu na souhlas se založením a provozováním soukromé školy Osvobozená škola, z. ú., na území městské části Praha 10 Rada
26.3.2019 219 6 k návrhu na schválení výpovědi z nájmu NP a zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 349 ze dne 17. 5. 2018 Rada
26.3.2019 218 6 k návrhu na doporučení představenstvu společnosti Praha 10 - Majetková, a. s., pověřit představenstvo Praha 10 - Rekreace, a. s., uzavřít smír se společností Revispol, s. r. o. Rada
26.3.2019 217 6 k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu RTZ a uzavřením bezúplatného Souhlasného prohlášení pro promítnutí existujícího VB do KN k pozemkům parc. č. 2773/1, parc. č. 2769/2 a parc. č. 2769/29 vše v k. ú. Strašnice, se společností Pražská teplárenská, a. s. Rada
26.3.2019 216 6 k návrhu na zplnomocnění DIPRO, spol. s r. o., dopravní a inženýrské projekty, s. r. o., k jednání za MČ Praha 10 při povolování stavby „Dokončení úprav komunikací, podzemní kontejnery a zastávkové přístřešky, PRAHA 10“ Rada
26.3.2019 215 6 k návrhu na prominutí dluhu Rada
26.3.2019 214 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části nemovité věci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
26.3.2019 213 6 k návrhu na schválení změny účelu nájmu nebytového prostoru Rada
26.3.2019 212 6 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 1. 11. 2018 do 17. 12. 2018) Rada
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10