Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Předseda komise: Mgr. Ivana Cabrnochová (SZ)

Tajemnice komise: Kateřina Vávrová, DiS., e-mail: katerinav@praha10.cz, tel. 267 093 639

Náplň:

KZP10-MA21 působí jako výkonný a dozorčí orgán pro implementaci MA21 do činnosti úřadu:

V oblasti výchovy a vzdělávání

 • Podporuje posílení výchovy, vzdělávání, osvěty v oblasti zdraví, udržitelnosti a celkové kvality života, zlepšení propagace a medializace aktivit v městské části za využití MA21 a konkrétních výsledků (na místní či regionální úrovni).
 • Spolupracuje s odbory ÚMČ Praha 10 a spolupracujícími organizacemi na akcích pro veřejnost (např. osvětové kampaně, vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA21).

V oblasti spolupráce a zapojování veřejnosti

 • Podporuje zapojování veřejnosti do komunitního plánování a do přípravy dílčích i koncepčních záměrů rozvoje městské části (pořádání veřejného fóra, kulatých stolů, veřejných projednání atd.)
 • Vyhodnocuje podněty z komunitního plánování s určením návrhu dalšího postupu a následného sledování a vyhodnocování přijatých řešení.
 • Podílí se na realizaci a vyhodnocování anket, dotazníkových šetření a průzkumů spokojenosti občanů se životem v městské části.
 • Spolupracuje na strategickém plánování, komunikace s komisemi a odbory ÚMČ.
 • Iniciuje a sleduje participativní procesy v městské části zajišťované jednotlivými odbory ÚMČ, vydává odborná stanoviska a doporučení k nim.
 • Spolupracuje s municipalitami, odbornými partnery a institucemi, sdílí zkušeností v oblasti procesu MA21 na místní, regionální či národní úrovni.
 • Nastavuje mezisektorovou komunikaci a spolupráci v otázkách týkajících se MA21 (zastoupení odborů ÚMČ a důležitých témat pro kvalitní rozvoj MČ, např. životní prostředí, doprava, spolková činnost, sport a kultura).

V oblasti udržitelného rozvoje

 • Vytváří roční Plán zlepšování procesu MA21 a jeho vyhodnocení.
 • Vykonává dozor nad plněním Kritérií MA21, oficiálně schválených MV ČR.
 • Spolupracuje na sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje.
 • Iniciuje zavádění metod kvality ve veřejné správě.
 • Zjišťuje možnosti získání externích finančních zdrojů v oblasti MA21 pro městskou část.
 • Spolupracuje na odborných stanoviscích a doporučeních pro RMČ a ZMČ k vlivům záměrů a činností v městské části na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života.
 • Předkládá návrhy radě městské části ve vazbě na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě.

 

Členové komise:

a) zástupci ÚMČ Praha 10: Bc. Martin Pecánek (OŽD)

                        Bc. Linda Zákorová (OSO)

                        pí Michaela Peerová (OKP)

                                         pí Nicol Tsironisová (OŠK)

b) zástupci za neziskový sektor:  pí Kateřina Bohatá (rodinné centrum Jablíčkov)

                                 Ing. Renáta Buchtová (Seppia, z. s.)

                                 p. David Frýdl (Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10)

c) zástupce za komerční sektor: p. Jakub Strnad (Hamr - sport, a. s.) 

d) zástupce seniorů: pí Václava Druhanová (ZO Svazu důchodců v Praze 10)

e) zástupce ZŠ: Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký (ZŠ U Vršovického nádraží)

f) zástupce za oblast bezpečnosti: Bc. Ing. Michal Ridl (OŘ MP Praha 10)

  

Členové komise

Mgr. Ivana Cabrnochová

Funkce: uvolněná členka rady MČ, předsedkyně KÚR a KZP10-MA21
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: IvanaC@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 285
Volební obvod: 1
Komise: Rada MČ|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

JUDr. Lubomír Ledl

Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Komise: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda VDC
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kontaktní email: lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Výbor životního prostředí|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Hana Nováková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KDP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: novakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Kateřina Peštová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Komise: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Pavel Plesník

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: plesnik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Komise: Výbor životního prostředí|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready