Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Datum přijetí: 16.11.2017
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: 878

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-114744/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10