Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016

Datum přijetí: 15.12.2015
Číslo jednání: 24
Číslo usnesení: 1110

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

způsob zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesením ZMČ Praha 10 dle části III. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

JUDr. Radmilu Kleslovou, starostku, předložit návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016 Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Anotace:         funkce úřadu

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            M. Havlíčková, ved. odd. sek. starostky

Číslo tisku:      P10-129185/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10