Databáze usnesení - archiv do 10/2014

Úvodní stránka archivu » Zastupitelstvo
  
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3102      nové hledání >>>
Strana 1 z 63První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
26.1.2015 9 2 k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, oprávněnému nájemci Zastupitelstvo
26.1.2015 8 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky Zastupitelstvo
26.1.2015 7 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem, rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
26.1.2015 6 2 ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Zastupitelstvo
26.1.2015 5 2 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 Zastupitelstvo
26.1.2015 4 2 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 3 2 k návrhu na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 2 2 k návrhu na volbu členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
26.1.2015 15 2 k návrhu na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Zastupitelstvo
26.1.2015 14 2 k návrhu na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 – 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Zastupitelstvo
26.1.2015 13 2 k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Zastupitelstvo
26.1.2015 12 2 k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
Zastupitelstvo
26.1.2015 11 2 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Zastupitelstvo
26.1.2015 10 2 k informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII. Zastupitelstvo
26.1.2015 1 2 k návrhu na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10, včetně jednacího řádu jeho výborů Zastupitelstvo
24.2.2014 9 21 k návrhu na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
26.5.2014 9 23 ke schválení účetní závěrky MČ Praha 10 za rok 2013 Zastupitelstvo
8.9.2014 9 27 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/54/2007 ze dne 6. 12. 2007 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1424, k. ú. Vršovice, ul. Tádžická č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci Zastupitelstvo
27.11.2014 9 1 k volbě dalších členů (členek) Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
27.11.2014 8 1 k volbě zástupce starostky - člena Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
8.9.2014 8 27 k návrhu na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace Zastupitelstvo
26.5.2014 8 23 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
24.2.2014 8 21 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2014 Zastupitelstvo
24.2.2014 7 21 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.5.2014 7 23 k návrhu záměru směny nemovitostí fotbalového stadionu „Ďolíček“ za pozemky svěřené městské části Praha 10 jako alternativy záchrany „Ďolíčku“ jako fotbalového stadionu pro prvoligová utkání Zastupitelstvo
8.9.2014 7 27 k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2014 Zastupitelstvo
27.11.2014 7 1 k volbě 1. zástupce starostky - člena Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
27.11.2014 6 1 k volbě starostky – členky Rady městské části Praha 10 Zastupitelstvo
8.9.2014 6 27 k návrhu na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia Zastupitelstvo
26.6.2014 6 24 k návrhu na přidělení účelové dotace – grantu MČ Praha 10 na podporu financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP v roce 2014 Zastupitelstvo
26.5.2014 6 23 k návrhu odůvodnění veřejné zakázky „Nové sídlo Úřadu městské části Praha 10“ Zastupitelstvo
24.2.2014 6 21 k informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 Zastupitelstvo
24.3.2014 6 22 k volbě člena Kontrolní výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
8.9.2014 52 27 k návrhu na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území MČ Praha 10 v roce 2014 z dotace HMP (RO3005 a RO3036) Zastupitelstvo
8.9.2014 51 27 k informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
26.5.2014 51 23 k plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2014 Zastupitelstvo
26.5.2014 50 23 k informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
8.9.2014 50 27 k návrhu na schválení aktualizace Zásad poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 a k aktualizaci formuláře žádosti pro sociální oblast Zastupitelstvo
2.10.2014 5 28 k informaci o výsledku prvního a druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky a hlasování v místních referendech konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 a 26. a 27. září 2014 Zastupitelstvo
27.11.2014 5 1 ke způsobu volby starosty městské části Praha 10, zástupců starosty, dalších členů Rady městské části Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
26.6.2014 5 24 k návrhu na změnu rozpočtu pro rok 2014 a převod finančních prostředků na hlavní město Praha pro TSK – rekonstrukce Moskevské ulice Zastupitelstvo
26.5.2014 5 23 k návrhu na poskytnutí veřejné finanční podpory na Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha - Hostivař Zastupitelstvo
24.3.2014 5 22 k volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
24.2.2014 5 21 k návrhu na změnu usnesení ZMČ č. 11/8/2012 ze dne 25. 6. 2012 ve znění usnesení ZMČ č. 17/7/2013 ze dne 5. 6. 2013, k návrhu na rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Prahy 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha Zastupitelstvo
26.5.2014 49 23 k informaci o opatřeních přijatých po „Povodni 2013“ Zastupitelstvo
8.9.2014 49 27 k návrhu na schválení poskytnutí veřejné finanční podpory Náboženské obci Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Zastupitelstvo
8.9.2014 48 27 k návrhu na schválení aktualizace cyklogenerelu na území městské části Praha 10 Zastupitelstvo
26.5.2014 48 23 k informaci o průběhu plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval, anonymních podání a petic a QI 83-01-03 Vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v roce 2013 Zastupitelstvo
26.5.2014 47 23 k návrhu na změnu rozpočtu 2014 Zastupitelstvo
8.9.2014 47 27 k návrhu na schválení textu „Dohody před uzavřením kupní smlouvy“ a textu „Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku“ o koupi pozemku parc. č. 192/60 o výměře 140 m2, k. ú. Strašnice, na kterém se nachází Lanové centrum v Areálu volného času Gutova městs Zastupitelstvo
Strana 1 z 63První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready