Databáze usnesení - archiv do 10/2014

Úvodní stránka archivu » Rada
  
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 14607      nové hledání >>>
Strana 1 z 293První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
28.1.2015 99 3 k návrhu na udělení souhlasu k uzavření Smluv o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na adrese: Praha 10 – Záběhlice, Zvonková 2902/6 Rada
28.1.2015 98 3 k návrhu na schválení Jednacího řádu Komise majetkové a nebytových prostor (KMN) Rada
28.1.2015 97 3 k informaci o provedených kontrolách údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků na území MČ Praha 10 ve IV. čtvrtletí r. 2014 Rada
20.1.2015 96 1M k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2014 - 2018 Rada
14.1.2015 95 2 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o korekci kupní smlouvy vydražené bytové jednotky dle závazného dokumentu – Prohlášení vlastníka budovy vydaného Městskou částí Prahy 10 z roku 2008 (**************, ze dne 10. 12. 2014)
Rada
14.1.2015 94 2 k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Rada
14.1.2015 93 2 k návrhu základního Jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 Rada
14.1.2015 92 2 k informaci o bezpečnostní situaci a stavu areálu „Obecné školy“ v ulici Nad Vršovskou horou, Praha 10 Rada
14.1.2015 91 2 k návrhu na schválení výše odměny členům Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, kteří nejsou volenými členy ZMČ nebo zaměstnanci MČ zařazenými do ÚMČ Rada
14.1.2015 90 2 k návrhu na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
14.1.2015 89 2 k návrhu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s občanským sdružením X10 na pronájem Strašnického divadla Rada
14.1.2015 88 2 k návrhu na změny rozpočtu 2014 – dodatečná rozpočtová opatření Rada
14.1.2015 87 2 k žádosti příspěvkové organizace MŠ, Praha 10, Přetlucká 51/2252 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
14.1.2015 86 2 k návrhu na čerpání finančních prostředků z investičního fondu u Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 2921/8 Rada
14.1.2015 85 2 k návrhu vzorové Smlouvy o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu „Škola v přírodě“ v areálu Horského hotelu v Krkonoších Rada
14.1.2015 84 2 k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
14.1.2015 83 2 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nacházejí v domech určených do prodeje Rada
14.1.2015 82 2 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Výroba, dodávka a instalace kuchyňských linek v Bytovém domě Malešice“ Rada
14.1.2015 81 2 k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, panu ************** Rada
14.1.2015 80 2 k informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII. Rada
14.1.2015 79 2 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2014/OMP/1162 ze dne 31. 7. 2014 na akci tzv. Rámcové smlouvy – BD V Olšinách 20 – výměna oken, zateplení fasády, rekonstrukce střechy (č. akce 109) Rada
14.1.2015 78 2 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 2013/OMP/2467 ze dne 16. 10. 2013 na akci tzv. Rámcové smlouvy – Zateplení fasády BD Černokostelecká 2, 97, 99, 101, 103, Malínská 2, 4 a oprava střechy BD Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2, 4, Praha 10 (č. akce 71)
Rada
14.1.2015 77 2 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 2013/OMP/1660 ze dne 22. 7. 2013 na akci tzv. Rámcové smlouvy – „Rekonstrukce objektu Mrštíkova, Praha 10 (č. akce 64)“ – nová mateřská školka na adrese Mrštíkova 23/205, na parc. č. 983 a 984 k. ú. Strašnice v Praze 10 Rada
14.1.2015 76 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Rada
14.1.2015 75 2 k návrhu na stanovení zástupců městské části Praha 10 pro realizaci projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Rada
14.1.2015 74 2 k návrhu na uzavření smluv o nájmu pozemků s novými nájemci Rada
14.1.2015 73 2 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
14.1.2015 72 2 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmy bytů Rada
14.1.2015 71 2 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytu, dohody o skončení nájmu bytu se stávajícím nájemcem a s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s novým nájemcem Rada
14.1.2015 70 2 k návrhu na odvolání členky Hlavní inventarizační komise MČ Praha 10 a jmenování nové členky Rada
14.1.2015 69 2 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada
14.1.2015 68 2 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
14.1.2015 67 2 k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
12.5.2015 426 11 k informaci o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a na úseku přestupkové agendy Rada
12.5.2015 425 11 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
12.5.2015 424 11 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
12.5.2015 423 11 k návrhu na změnu dozorčích rad dceřiných společností společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. Rada
8.4.2015 316 8 k návrhu na jmenování členů zastupujících zřizovatele ve školských radách při základních školách MČ Praha 10 Rada
8.4.2015 315 8 k návrhu analýza lokalit pro sídlo ÚMČ Praha 10 Rada
8.4.2015 314 8 k návrhu na rozpracování usnesení 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 27. března 2015 Rada
8.4.2015 313 8 k návrhu na změnu tajemnice Komise bytové politiky RMČ Praha 10 (KBP) Rada
8.4.2015 312 8 k návrhu na zaplacení úhrady za bezdůvodné obohacení v souvislosti s užíváním pozemků parc. č. 1449/1, parc. č. 1449/2, parc. č. 1449/3, parc. č. 1449/4 a parc. č. 1449/5, k. ú. Vršovice, městskou částí Praha 10, panu *************** Rada
8.4.2015 311 8 k návrhu na změnu smlouvy o umístění reklamního zařízení na adrese Na Louži 770/31 v k. ú. Vršovice a souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě (VEDETE CZ, s. r. o.) Rada
8.4.2015 310 8 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytového prostoru č. 501 na adrese Baškirská 1406/5, společnosti NAPURO INVEST, s. r. o. Rada
8.4.2015 309 8 k návrhu na zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 102 na adrese Hradešínská 2334/37 v k. ú. Vinohrady (První Česká stavební a obchodní, a. s.) Rada
8.4.2015 308 8 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu změny sídla nájemce Rada
8.4.2015 307 8 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu narovnání výměry nebytového prostoru Rada
8.4.2015 306 8 k návrhu na zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu NP 504 na adrese Minská 773/8 Rada
8.4.2015 305 8 k návrhu na změnu nájemce NP 501 a 502 na adrese Rybalkova 186/33 Rada
8.4.2015 304 8 k návrhu na redukci účelu nájmu NP 502 na adrese K Louži 1260/7 Rada
Strana 1 z 293První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready