Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka referátu oprav a investic

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 21. 6. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka

referátu oprav a investic

v oddělení přípravy a realizace oprav a investic

v Odboru majetkoprávním

 ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka referátu oprav a investic

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 9

 

 

Do našeho přátelského kolektivu hledáme nového/novou  člena/členku týmu na pozici referent/ka referátu oprav a investic v oddělení přípravy a realizace a oprav a investic v Odboru majetkoprávním. Hledáme spolehlivou, zodpovědnou, nekonfliktní osobu se smyslem pro detail. Naší nové posile by měla být blízká práce v administrativě (předchozí praxe v rámci územní samosprávy vítána) a samostatný, precizní výkon práce. Nového/novou člena/členku týmu čeká odborné zaškolení a práce v pohodovém kolektivu. Nabízíme rozmanitou práci, která nabízí možnost realizovat vzdělání a osobnost v mnoha oblastech veřejné správy. Náplní práce nového/nové kolegy/kolegyně bude především spolupráce v rámci malého kolektivu, výkon technického dozoru na stavbách a rekonstrukcích objektů. Nový/nová kolega/kolegyně by ideálně měl/a mít vzdělání technického zaměření, měl/a by se orientovat v problematice oprav, údržby a investiční výstavby, katastru nemovitostí.

 Orientace ve stavebním řízení vítána.

 Těšíme se na Váš zájem!

 

 

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor

technický/stavební

požadované znalosti

praxe stavebního technika, technického dozoru investora (stavebníka)

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),

orientace v problematice nakládání s obecním majetkem, znalost stavebních předpisů.

Praxe v oboru výhodou.

další dovednosti, schopnosti

organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 13. 7.  2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka referátu oprav a investic v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10 “

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  19. 6. 2018

 

 

                                                                      

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                           tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 21. června 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10