Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka oddělení registrace podnikatelů

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 28.6.2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka

oddělení registrace podnikatelů

v Odboru živnostenském ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka oddělení registrace podnikatelů

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě 11

 

Hledáme nového kolegu či kolegyni do stabilního a přátelského kolektivu. Uvítáme každého, koho baví práce s lidmi, praxe není podmínkou, zaučení je samozřejmostí. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 • právní zaměření

požadované znalosti

Výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř. práce s databázemi), znalost světového jazyka výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání (lze složit i po nástupu). Praxe v oboru vítána.

další dovednosti, schopnosti

 komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  13.7.2018  v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa:

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka oddělení registrace podnikatelů v OŽI  ÚMČ Praha 10“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 27.6.2018

                                                                                                      Ing. Martin Slavík

                                                                                                  tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 28. června 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10