Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

sociální pracovník/sociální pracovnice referátu práce s rodinou a dětmi (na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 7. 4. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

sociální pracovník/sociální pracovnice referátu práce s rodinou  a dětmi

v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

sociální pracovník / sociální pracovnice

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě 10

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,

c)způsobilost k právním úkonům,

d)bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

sociálně – právní, sociální práce,

požadované znalosti

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E - spis), praxe na obdobné pozici výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na příslušném úseku (lze složit i po nástupu), znalost alespoň 1 světového jazyka - výhodou

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-jméno a příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 27. 4. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně - právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 6. 4. 2017.

 

 

                                                                     

                                                                                                    Ing. Martin Slavík

                                                                                               tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

zasláno 7. dubna 2017, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready