Referát pedagogicko - organizační

Činnosti referátu:

Referát pedagogicko-organizační aktivně spolupracuje na rozvoji kvalitního vzdělávání dětí a žáků, podílí se na realizaci MAP vzdělávání v Praze 10.

Zajišťuje tvorbu a realizaci Koncepce rozvoje školství v Praze 10, podílí se na realizaci Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v městské části Praha 10.

Poskytuje metodickou podporu a pomoc ředitelům škol a školských zařízení, sleduje využívání kapacity škol (nejvyššího počtu míst ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení), případně zajišťuje udělení výjimky z nejvyššího počtu míst ve třídě školy na žádost ředitele, sleduje poptávku po volných místech v mateřských a základních školách, příp. se podílí na využití nabídky volných míst. Zpracovávány jsou také metodické pokyny či instrukce v oblasti působnosti referátu.

V souladu s demografickým vývojem a s poptávkou po volných místech ve školách se podílí na navyšování počtů vzdělávacích míst (otevírání nových tříd, rekonstrukce starších prostor, změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení apod.), zpracovává v případě potřeby znění zřizovacích listin jednotlivých organizací.

V rámci své věcné příslušnosti zajišťuje činnosti vedoucí k odvolání či jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 10, zpracovává materiály ke stanovování platů ředitelů škol a školských zařízení, případně k poskytování nenárokových složek platu.

Dále koordinuje činnosti spojené se zápisy dětí do mateřských a základních škol. U základních škol realizuje činnosti potřebné ke zřízení školské rady a ke jmenování členů za zřizovatele škol, soustřeďuje také informace týkající se činnosti školských rad.

Projednává s řediteli mateřských škol provozní záležitosti (příprava a realizace dnů otevřených dveří, příprava a realizace přijímacího řízení, koordinace provozu škol či omezení nebo přerušení provozu škol v měsících červenci a srpnu atd.). S řediteli škol základních projednává provoz školních družin.

V rámci zajištění bezproblémového vzdělávání některých dětí a žáků (např. děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami) zprostředkovává kontakt na ostatní školy, které nezřizuje, ale které mohou poskytnout těmto dětem vzdělávání.

V rámci komunikace s veřejností poskytuje odpovědi na dotazy týkající se školství v MČ Praha 10, spolupracuje a komunikuje s Českou školní inspekcí (přítomnost při inspekční činnosti či projednávání závěrů z ní, informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Dále také provádí interní šetření stížností rodičů a komunikuje s řediteli škol o případné nápravě.

Připravuje podklady k hodnocení vzdělávání v MČ Praha 10 a podílí se na evaluaci škol, provádí sběr a analýzu informací o školách a školských zařízeních včetně statistických zjišťování v oblasti pedagogicko-organizační, zpracovává podklady pro výroční zprávu o školství v hlavním městě Praze.

  

Referát pedagogicko-organizačního - personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martina Mottlová C/411 267 093 531267 093 531 martina.mottlova@praha10.cz Vedoucí oddělení pedagogicko - organizačního
Jindřiška Bláhová C/410 267 093 465267 093 465 jindriska.blahova@praha10.cz referent/ka adm.tech. pracovník
Klára Válková C/419 267 093 486267 093 486 klara.valkova@praha10.cz referent/ka pro MŠ

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10