Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

10. 3. 2017

Dne 30. 5. 2017 od 9:00 hod. pro všechny zájemce realizujeme v prostorách ÚMČ Praha 10 bezplatný seminář k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pozvánka zde.

1. 3. 2017

Stejně jako v loňském roce pro všechny občany připravujeme konání veletrhu sociálních a návazných služeb, aktualizaci katalogu služeb a letáků.

21. 2. 2017

Dne 20. 2. 2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 rozpočet na rok 2017.

14. 1. 2017

Pro všechny zájemce připravujeme ve spolupráci s organizací REMEDIUM bezplatné semináře k dluhové problematice. První se bude konat dne 4. 4. 2017 v prostorách ÚMČ Praha 10. Pozvánka zde.

1. 2. 2017

Dne 19. 1. 2017 schválila Rada městské části Praha 10 Akční plán na období 2017-2018.

16. 12. 2016

Dne 15. 12. 2016 schválila Rada městské části Praha 10 opatření k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2018. Dokument naleznete na této stránce, a to v sekci Priority KPSS.

5. 12. 2016

Dne 1. 12. 2016 Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, a to včetně příloh.

23. 11. 2016

Upozornění - od 24. 11. 2016 do 8. 12. 2016 probíhá připomínkovací řízení k Akčnímu plánu MČ Praha 10 na období 2017-2020. Dokumenty naleznete  na této stránce v sekci Strategické plány a koncepce.

10. 11. 2016

Na společném jednání pracovních skupin KPSS dne 9. 11. 2016 jsme společně zpracovali Akční plán MČ Praha 10 na období 2017-2018.

5. 10. 2016

Zveřejnili jsme pro všechny zájemce nový katalog služeb. V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři koordinátorky KPSS.

20. 9. 2016

Od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016 bude probíhat připomínkovací řízení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 a jeho přílohy. Dokumenty jsou k dispozici v sekci "Strategické plány a koncepce". Na vaše podněty se těšíme.

13. 9. 2016

UPOZORNĚNÍ - změna místnosti jednání pracovní skupiny KPSS Rodina, děti a mládež dne 3. 10. 2016. Jednání se bude konat v přízemí budovy B (Středisko územního rozvoje).

12. 9. 2016

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

15. 8. 2016

Připravujeme pro Vás nový Katalog sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům MČ Praha 10 na období 2016/2017. K dispozici bude v druhé polovině září 2016.

29. 7. 2016

Stále pro Vás do kalendáře akcí na www.praha10.cz přidáváme akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2017 - 2020

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na jednání pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále jen KPSS):

 

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“

10. 4. 2017 od 15.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – Radniční salonek

 

Pracovní skupina „Senioři“

13. 4. 2017 od 13.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – Radniční salonek

 

Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

19. 4. 2017 od 14.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – Radniční salonek

 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“

19. 4. 2017 od 16.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – Radniční salonek

 

 

Program jednání všech pracovních skupin:

 

  1. Informace k vyhodnocení plnění priorit za rok 2016

  2. Realizace aktivit v roce 2017

  3. Různé

 

Děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

 

Z důvodu omezené kapacity místnosti Vás prosím o potvrzení účasti na výše uvedeném kontaktu.

 

Odborné skupiny

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů