Seznam mateřských škol
Úvod » Malešice » Detaily MŠ
  

MŠ Tuchorazská

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 10
Adresa: Tuchorazská 2a/472, Praha 10 - Malešice, 108 00
Telefon: 274 779 616
Email: mts.tuchorazska@seznam.cz
Web: materska-skola.cz/tuchorazska
Ředitel(ka): Hana Ivanová , tel. 274 779 616
Vzdělávací program: "Celý den si hrajeme, zpíváme a povídáme"
Počet tříd tento rok: 4
Počet žáků tento rok: 103
Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod. (dle potřeby do 17,30 hod.)
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci:

Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem. Je postavená v krásné, rozlehlé zahradě, dostatečně vybavená pro sportovní aktivity, činnosti, odpočinek i volné hry dětí – travnatá plocha, pískoviště, průlezky, skluzavky, mlhovitě. Součástí školy je školní jídelna.

Každá třída má vlastní pracovnu a hernu, která slouží i jako ložnice k odpočinku dětí. V přízemí jsou umístěny šatny, v patrech pak přípravné kuchyňky, dětské umývárny a WC. Třídy a herny jsou vybavené novým účelným nábytkem a herními prvky, které odpovídají současným moderním trendům.

Cíl a zaměření výchovy a vzdělávání vychází z rozšířeného programu o hudebně pohybové činnosti (hra na dětské foukací harmoniky, pětidírkové flétny a další instrumentář). Školu občas navštěvují zahraniční delegace, které zajímají změny v našem předškolním školství i práce pedagogů v mateřských školách. Významnou součástí je i prezentace školy na veřejných vystoupeních MČ Praha 10. 

Škola nabízí celou řadu akcí a aktivit jako jsou předplavecký výcvik, naučné vycházky Prahou, ozdravné pobyty dětí v přírodě, výuka angličtiny, kulturní a společenské akce pro děti, besídky a výstavy pro rodiče. Výsledky práce přinášejí kladné hodnocení školy rodičovskou veřejností, velký zájem o školu při zápise dětí do mateřských škol a hlavně spokojenost dětí.

Provoz školy je 6,30 – 17,00 hodin. 

Personál školky:

Kolektiv mateřské školy je stabilní, všechny učitelky jsou kvalifikované a mají požadovanou pedagogickou odbornost.Provoz zajišťuje 8 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a 6 provozních pracovnic. 

Technická a stavební charakteristika:

Jedná se o zděnou 3 podlažní budovu, částečně podsklepenou. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Vytápění objektu je dálkovým topením. Výměníková stanice je v podzemním podlaží objektu. Rok dokončení stavby 1961. Celkový stav objektu je dobrý.

Vývoj počtu žáků a tříd:
Školní rok 2007/8     2008/9    2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 2015/16 2015/16 2016/17
Počet tříd   4 4 4 4  4 4 4 4 4 4
Počet dětí 98 98 100 102  102 102 104 104 104 104
Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation