Seznam mateřských škol
Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

MŠ Nučická

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 10
Adresa: Nučická 42/1914, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Telefon: 274 813 295
Email: msnucicka@volny.cz
Web: msnucicka.cz
Ředitel(ka): Mgr. Lenka Čápová , tel. 797 972 929
Vzdělávací program: "Otvírejte dětem oči a ukažte jim tolik cest, aby si vždy mohly alespoń jednu vybrat"
Počet tříd tento rok: 4
Počet žáků tento rok: 104
Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci:

MŠ Nučická je odloučeným pracovištěm MŠ Nedvězská

Vybavení školy je účelové. Prostory pro pobyt dětí jsou světlé, dostatečně prostorné. Nábytek je většinou nový, přizpůsobený velikosti dětí. Třídy jsou dostatečně vybaveny  hračkami, pomůckami, materiály. 

Mateřská škola je umístěná v rozlehlé, členité a dobře vybavené zahradě, která umožnuje dětem jejich sportovní i jiné vyžití. Zahrada je osázena dnes již vzrostlými stromy a keři, které tvoří protihlukovou bariéru a zachytávají prach z přilehlé komunikace.

Personál školky:

Pedagogický sbor obou školek tvoří 16 učitelek. Dvě nekvalifikované učitelky si nyní doplńují odborné vzdělání. Většina kolektivu je stabilizovaná, s dlouholetou pedagogickou praxí.

Ve školách pracují  dvě  hospodářky a  dostatečný počet provozního personálu.

Technická a stavební charakteristika:

V suterénu školy je umístěna školní kuchyň, v přízemí kancelář, 2 samostatné třídy s umývárnami a dětskými WC. V patře jsou další 2 třídy. Každá třída má vlastní kabinet didaktického materiálu. Vybavení budovy, rozmístění tříd, heren a tělocvičny, umožňuje škole realizovat plynulý výchovně vzdělávací proces.

V obou školách nerezové vybavení, nové stroje (konvektomaty, lednice, sporáky, škrabky brambor, myčky). 

Vývoj počtu žáků a tříd:
Školní rok 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Počet tříd 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet dětí 92 100 102 102 102 106 106 104 104 97
Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation