Seznam mateřských škol
Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

MŠ Rembrandtova

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 10
Adresa: Rembrandtova 2240/2, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 813 358
Email: ms.rembrandtova@tiscali.cz
Web: ms-rembrandtova.cz
Ředitel(ka): Mgr. Renata Nedvědová, tel. 274 815 506
Vzdělávací program: "Hrajeme si celý rok"
Počet tříd tento rok: 4
Počet žáků tento rok: 108
Provozní doba: 6,30 – 17,30 hod.
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci:

MŠ Rembrandtova je od 1.10.2004 z rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 10 odloučeným pracovištěm MŠ Štěchovická.

V budově z roku 1972, která je po částečné rekonstrukci, jsou v provozu 4 třídy. Mateřská škola má velkou zahradu se spoustou vzrostlých jehličnatých i listnatých stromů a keřů vybavenou dřevěným domečkem a průlezkami, pro horké dny pergolami nad pískovišti a zrekonstruovaným mlhovištěm. MŠ se nachází v těsné blízkosti stanice metra A – Skalka. 

Dětem nabízíme rodinné prostředí, klidnou a laskavou péči. Našim cílem je rozvoj dětských schopností s individuálním přístupem v úzké spolupráci s rodinou. Naším úkolem je vést děti ke zdravému, pozitivnímu přístupu k životu i přírodě, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si pomáhat, chránit zdraví, přírodu i životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu a přípravu na vstup do základní školy.

Pracujeme podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“, máme zpracován školní vzdělávací program „HRAJEME SI CELÝ ROK“ s mottem „Z hravé školky hravě do školy“.

Personál školky:

O děti se stará 8 pedagogů, 2 kuchařky, školnice a uklízečka. 

Technická a stavební charakteristika:

Budova z roku 1972 je po částečné rekonstrukci. 

Vývoj počtu žáků a tříd:
Školní rok 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Počet tříd 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet dětí 70 78 101 109 109 107 108 108 108 97
Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation