Seznam mateřských škol
Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

MŠ Ve Stínu

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 10
Adresa: Ve Stínu 10/2103, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Telefon: 274 770 140
Email: msvestinu@volny.cz
Web: msvestinu.unas.cz
Ředitel(ka): Mgr. Irena Benešová, tel. 274 770 140
Vzdělávací program: "Školička v pohybu – program na rozvoj psychomotorických dovedností dětí"
Počet tříd tento rok: 4
Počet žáků tento rok: 100
Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod. (dle potřeby do 17,30 hod.)
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci:

Školka má 4 třídy, z nichž 2 jsou smíšeného věku pro mladší děti a 2 jsou předškolní, z nichž 1 je speciálně pro děti s odkladem školní docházky a děti starší.

Školka je v zahradě, která umožňuje dětem bezpečný pohyb v letním i zimním období, se spoustou herních dřevěných prvků, pružinových houpaček a prolézacích prvků z tvrzených plastů.

Školka má zpracovaný vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového plánu pro mateřské školy. Jeho základem je rozvoj psychomotorických dovedností dětí. Program je orientován tak, aby se děti naučily prožívat a chápat svět kolem nás, aby měly chuť prožívat a tvořit. 
Klademe v něm důraz na samostatnost, na dostatek pohybových aktivit, her pro rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení. Program je doplněn o zdravotní a rehabilitační cvičení s použitím terapeutických pomůcek pro správný tělesný rozvoj dětí. Tento cvičební program je doplněn o předplavecký výcvik nejstarších dětí, který probíhá v plaveckém areálu Hloubětín. Mimo to se snažíme zajistit ozdravné pobyty dětí v přírodě na jaře a na podzim.
Program školky je vyvážený tak, aby se během dne střídaly aktivity fyzické, duševní, spontánní hra i odpočinek dětí. Součástí je i pravidelný pohyb venku- dopoledne a v případě příznivého počasí i odpoledne.

Personál školky:

8 učitelek + 6 provozní personál

Technická a stavební charakteristika:

Škola je čtyřtřídní účelová budova zprovozněná v roce 1968. Vybavení tříd i ostatních prostor školy (kuchyňky u tříd, hlavní kuchyň, sociální zařízení ve všech třídách) prošlo v posledních 5 letech renovací a bylo modernizováno. Taktéž i školní zahrada byla převybavena včetně doplnění nových keřů, stromů atp.

Vývoj počtu žáků a tříd:
Školní rok 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Počet tříd 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet dětí 82 94 96 97 98 98 100 100 100 98
Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation