Seznam mateřských škol
Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

MŠ Hřibská

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 10
Adresa: Hřibská 1/2102, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 772 925
Email: ms_hrib@volny.cz
Web: mshribska.estranky.cz
Ředitel(ka): Martina Drbohlavová, tel. 274 772 925
Vzdělávací program: "Radost, tvořivost, partnerství"
Počet tříd tento rok: 4
Počet žáků tento rok: 100
Provozní doba: 7,00 – 17,00 hod.
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz
Podmínky pro výchovně vzdělávací práci:

Materiální podmínky pro výchovně-vzdělávací práci odpovídají standardu, personální podmínky splňují zákonné požadavky. Tři třídy s počtem 27 dětí, jedna třída se sníženým počtem 19 – integrace dětí se speciálními potřebami.

Personál školky:

Péči zajišťují kvalifikované učitelky, 2 asistentky pedagoga a 6 nepedagogických pracovnic.

Technická a stavební charakteristika:

Jednopodlažní budova na rozhraní malešického sídliště a vilové čtvrti. Čtyři třídy se samostatnou šatnou, sociálním zařízením, přípravnou jídla. Školní kuchyně v budově. Zahrada vybavená herními prvky. Dobrá dopravní obslužnost.

Vývoj počtu žáků a tříd:
Školní rok 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Počet tříd 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Počet dětí 67 67 91 100 99 100 100 110 100 100
Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation