Novinky

Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10

Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10 se budou konat dne 10. května 2018. Odkaz na elektronický předzápis najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10.

 

11 ledna, 2018 -

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

 

pro školní rok 2018/2019

se uskuteční

 

10. května 2018 od 13,00 do 18,00 hod.

zápis – příjem vyplněných přihlášek

 

 

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

 

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy, nebo je vyzvednout v mateřské škole

Bližší informace najdete na webových stránkách MŠ.

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

| mail
|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation