Novinky

Zápisy dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 10

Zápisy dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 10 pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 6. května 2019 - zápis - příjem vyplněných žádostí o přijetí.  

05.02.2019 |

Informace k vánočnímu prázdninovému provozu mateřských škol zřízených m. č. Praha 10

K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10.

07.11.2018 |

Prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 10

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které docházejí do některé z mateřských škol (MŠ) zřízených MČ Praha 10.

07.05.2018 |

Zápisy do MŠ

Letos Městská část Praha 10 spustila systém elektronických předzápisů do mateřských škol, které zřizuje.

30.04.2018 |

Dny otevřených dveří v mateřských školách 2018

Podrobnější informace o Dnech otevřených dveří v MŠ v roce 2018, naleznete na webových stránkách všech mateřských škol, jejichž je MČ Praha 10 zřizovatelem.

22.01.2018 |

Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10

Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10 se budou konat dne 10. května 2018. Odkaz na elektronický předzápis najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10.  

11.01.2018 |

Zápisy do základních škol MČ Praha 10

Odbor školství ÚMČ Praha 10

16.08.2017 |

Spádové obvody mateřských škol městské části Praha 10

​Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválio obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018. ​Pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 10 je školským obvodem území městské části Praha 10.  

02.05.2017 |
Jak to bylo, je a bude s MŠ v Praze 10

Jak to bylo, je a bude s MŠ v Praze 10

Počty dětí předškolního věku se na území městské části Praha 10 začaly zvyšovat v roce 2003. Do té doby bylo dětí v mateřských školách velmi málo a kapacita bez problémů postačovala až do roku 2006, kdy jsme přistoupili k otevření nové třídy v MŠ Troilova. V příštím roce potom byla otevřena třída v MŠ Mládežnická, v&nb...

12.03.2014 |
|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation