Děti ze základních škol městské části Praha 10 v Krkonoších

K dotazům zákonných zástupců dětí základních škol na kvalitu vody v Horském hotelu

V Horském hotelu je pravidelně sledována kvalita vody; voda je pitná, není třeba se obávat! Úpravna vody je zrekonstruovaná, resp. nově vybudovaná, voda je pravidelně sledována a jsou pořizovány pravidelné záznamy.

Hodnoty ověřovaných ukazatelů vyhovují požadavkům na jakost pitné vody dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., až na zvýšenou hodnotu arzenu. Uvedená hodnota nepředstavuje vzhledem k době trvání expozice zdravotní riziko pro konzumenty vody. Odběr a laboratorní rozbor provedla akreditovaná laboratoř.

(5. 11. 2018)


Aktuálně (17.10. 2018), po roční pauze, probíhá druhý turnus školy v přírodě (vyjely už tři školy zřizované MČ Praha 10). Ředitelé základních škol nám tlumočili informace od pedagogů a žáků, kteří se výjezdů účastní. Jedná se o velmi pozitivní zprávy z Horského hotelu na Černé hoře, kde jsou již v plném proudu podzimní pobyty.

Účastníci škol v přírodě v Janských lázních na Černé hoře (Horský hotel) jsou spokojeni s ubytováním, výbornou stravou, čistotou prostředí i novým vybavením. K dispozici je jim náčiní ke sportovním i relaxačním činnostem, ale také nově zařízené učebny. Kvalita vody odpovídá hygienickým požadavkům (zrealizována externí kontrola) a je průběžně sledována.


Škola v přírodě a lyžařské kurzy

Od listopadu 2008 vyjížděli žáci základních škol Prahy 10 na školu v přírodě a lyžařské kurzy do Horského hotelu na Černé hoře v Krkonoších. Hotel leží v nadmořské výšce 1 170 m., je tedy zárukou čistého horského ovzduší. Tyto ozdravné a výukové pobyty pro děti organizuje a financuje MČ Praha 10. Žáci ZŠ Prahy 10 díky radnici mohou v nádherném prostředí Krkonoš v zimě brázdit na lyžích upravené sjezdovky a na podzim či na jaře podnikat vysokohorské túry.

Projekt získal pozitivní odezvu dětí, ale i rodičů. Pro některé by byla úhrada pobytu na horách velkou finanční zátěží.

Ve školním roce 2017/2018 ale byly výjezdy žáků základních škol přerušeny v souladu s usnesením RMČ č. 690 ze dne 30. 8. 2017. ZMČ Praha 10 toto přerušení vzalo na vědomí svým usnesením č. 17/4/2017 ze dne 11. 9. 2017. Důvodem byl nevyhovující stav některého zařízení, nevhodně provozovaná úpravna vody a další. Kontrola konstatovala, že „Horský hotel Černá hora není řádně připraven pro pobyt dětí na ŠvP, právě s ohledem na jejich bezpečnost a nedoporučuje využití hotelu pro pobyt dětí za současného stavu“.

Dne 19. 1. 2018 Odbor školství ÚMČ Praha 10 (dále jen OŠK) obdržel dopis od pana Kamila Rampase, jediného člena představenstva PRAHA 10 – Rekreace, a. s., kterým informoval o možném znovuotevření Horského hotelu na Černé hoře ke dni 3. 2. 2018. To se bohužel nepodařilo z důvodu dalších oprav, kompletace požadovaných revizních zpráv, provozní dokumentace a směrnic BOZP a PO, bez nichž není možné objekt uznat za bezpečný a provozuschopný k pořádání škol v přírodě.

Dne 27. 6. 2018 zorganizovala společnost PRAHA 10 – Rekreace, a. s., jako vlastník objektu Horského hotelu, den otevřených dveří pro zástupce MČ Praha 10 a ředitele jednotlivých základních škol zřizovaných MČ Praha 10, kde si všichni přítomní mohli prohlédnout upravené zázemí hotelu. Zároveň bylo na místě uzavřeno Memorandum o společném zájmu na pokračování a řádném fungování projektu pořádání škol v přírodě pro žáky základních škol, při zlepšení kvality jeho fungování a optimalizaci finančních nákladů

Na základě výše uvedených informací schválila RMČ Praha 10 usnesením č. 587 ze dne 12. 7. 2018 realizaci projektu škol v přírodě na Černé hoře a Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 22/8/2018 ze dne 25. 7. 2018 schválilo realizaci škol v přírodě na Černé hoře dle důvodové zprávy.

Od listopadu 2008 do června 2017 využilo školy v přírodě na Černé hoře cca 26 200 žáků.

 

  

Fotogalerie

Search Tags 
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10