Úvod » Doprava » Registr vozidel » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Registr vozidel
Název životní situace Odhlášení / přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníka v rámci hl. m. Prahy a odhlášení / přihlášení vozidla podléhajícího ekologické dani
Základní informace

Při změně majitele (provozovatele) vozidla je nutné nahlášení této změny na registru vozidel a provedení odhlášení vozidla na jiného provozovatele.

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Od 1.1.2009 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech 383/2008 Sb. Konkrétně došlo k aktualizaci § 37 "Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků".
Této tzv. "ekologické dani" podléhají vozidla vyrobená cca do roku 1999, která nesplňují normu Euro (0, 1, 2).

Tato daň se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR, je-li vozidlo již registrováno, poplatek se platí při první přeregistraci vozidla, při dalším přepisu se poplatek již nehradí.

Kdo je oprávněn jednat

 • fyzická osoba (provozovatel/vlastník) vozidla
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)
Způsob řešení

Řeší se osobním podáním žádosti o odhlášení a následné přihlášení vozidla na jiného provozovatele na příslušném pracovišti MHMP.

Kde lze řešit

Odhlášení vozidla z evidence původního majitele/Přihlášení vozidla do evidence nového majitele:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravně správních činností (DSČ)
odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel")

Detašovaná pracoviště DSČ MHMP: 

 

Přihlášení vozidla podléhajícího ekologické dani do evidence nového majitele:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravně správních činností (DSČ)
odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel")

 • Škodův palác
  • Jungmannova 29/35, Praha 1
  • tel.: 236 005 491, 236 002 800 (IVR)
  • Po, St: 7.45 - 12.15/12.45 - 17.00, Út, Čt: 7.00 - 11.30/12.00 - 15.30
  • online rezervace návštěv
Doklady

Odhlášení vozidla z evidence původního majitele:

Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
 • občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
  • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.

Pověřená osoba za žadatele:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
 • občanský průkaz nebo pas žadatele
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
  • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.
 • občanský průkaz nebo pas pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Právnická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
 • občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • žadatel by měl znát základní osobní údaje nového vlastníka vozidla
  • jméno a příjmení, adresa, číslo OP atd.
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku

Přihlášení vozidla do evidence nového majitele:

Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
 • občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • doklad o technické prohlídce
  • doklad o platné technické prohlídce a emisích
 • souhlas vlastníka vozidla se změnou majitele/provozovatele vozidla v registru
  • tj. záznam o provedení změny (odhlášení) v technickém průkazu vozidla
  • nebo kupní smlouva
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
  • vystavený již na jméno nového majitele/provozovatele vozidla
 • zelená karta
  • od 1.6.2008 nahrazuje doklad o zaplacení tzv. "povinného ručení"

Pověřená osoba za žadatele:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
 • občanský průkaz nebo pas žadatele
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • doklad o technické prohlídce
  • doklad o platné technické prohlídce a emisích
 • souhlas vlastníka vozidla se změnou majitele/provozovatele vozidla v registru
  • tj. záznam o provedení změny (odhlášení) v technickém průkazu vozidla
  • nebo kupní smlouva
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
  • vystavený již na jméno nového majitele/provozovatele vozidla
 • zelená karta
  • od 1.6.2008 nahrazuje doklad o zaplacení tzv. "povinného ručení"
 • občanský průkaz nebo pas pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Právnická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • k dispozici také na pracovištích DSČ nebo na webových stránkách MHMP
  • občanský průkaz nebo pas žadatele
 • technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz")
 • doklad o technické prohlídce
  • doklad o platné technické prohlídce a emisích
 • souhlas vlastníka vozidla se změnou majitele/provozovatele vozidla v registru
  • tj. záznam o provedení změny (odhlášení) v technickém průkazu vozidla
  • nebo kupní smlouva
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
  • vystavený již na jméno nového majitele/provozovatele vozidla
 • zelená karta
  • od 1.6.2008 nahrazuje doklad o zaplacení tzv. "povinného ručení"
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listiny nebo výpis z obchodního rejstříku
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • odhlášení vozidla na jiného provozovatele/vlastníka - zdarma
 • přihlášení vozidla na nového provozovatele/vlastníka - 800 Kč
 • ekologická daň:
  • mezní hodnota emisí EURO 0 - 10 000 Kč
  • mezní hodnota emisí EURO 1 - 5 000 Kč
  • mezní hodnota emisí EURO 2 - 3 000 Kč

Lhůty:

 • provádí se na počkání
 • ve složitějších případech do 30 dnů
Nejčastější otázky
 • Co všechno mohu vyřešit na pracovišti registru vozidel MHMP?

  Odbor dopravně správních činností, odd. evidence mot. a přípoj. vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel"), řeší s místní působností pro hl. m. Prahu veškerou agendu spojenou s registrací motorových a přípojných vozidel, tj.:odhlášení/přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníkavýměnu RZ (SPZ) při ztrátě, odcizení nebo poškozenízápis změn údajů (změna jména a příjmení majitele/provozovatele, adresa trvalého bydliště, přestavba vozidla, výměna SPZ apod.)dočasné a trvalé vyřazení vozidla z registrupovolení přestavby vozidladovoz a vývoz vozidel ze/do zahraničívydání dat z registru vozidelduplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

 • Koupil jsem si auto, musím k registraci na mou osobu přinést SPZ?

  SPZ není nutné na registru předkládat ani měnit v případě, že se jedná o změnu majitele v rámci kraje (tj. v rámci hl. m. Prahy). V opačném případě jsou SPZ měněny. Pokud jsou ale nějakým způsobem poškozeny, výměna se doporučuje.

 • Musím s vozidlem dojet na příslušné pracoviště?

  Nemusíte, stačí vše doložit stanovenými doklady.

 • Co musím navíc předložit k přihlášení/odhlášení vozidla, pokud se jedná o firemní vozidlo?

  Mimo obvyklých dokladů ještě výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu.

 • Lze si vybrat registrační značku?

  Ne, toto možné není.

 • Budu mít po přihlášení nové značky nebo mi zůstanou ty staré?

  Pokud bude vozidlo přihlašováno v rámci kraje, kde bylo dříve registrováno, zůstanou Vám značky původní. Pokud bude vozidlo přihlašováno do jiného kraje nebo nemáte obě značky v pořádku, dostanete značky nové.

 • Musí mít vozidlo při přihlášení platnou technickou prohlídku?

  Ano, bez platné technické prohlídky Vám vozidlo nebude přihlášeno.

 • Co je to evidenční kontrola a kde ji získám?

  Jde o kontrolu, která prokáže, zda uvedené údaje v technickém průkazu odpovídají skutečnosti (např. barva vozidla, číslo motoru atd.). Evidenční kontrolu si můžete nechat provést na jakémkoli pracovišti STK, které ji provádí.

Podobné situace -
Související situace

Ohlášení/žádost o odtažení autovraku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready