Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 04 10 2017 07:38 dop. od  Daniel Čech
Vraky - nevraky
 22 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Stránka 2 z 2 << < 12
Autor Zprávy

Daniel ČechNew Member


Posts:86
New Member


--
22 9 2017 10:45 dop.
Dobrý den,

pokud byl myšlen tmavomodrý Focus na litých kolech před objektem Nedvězská 10, nechápu z čeho usuzujete, že je to jasný nepojízdný vrak. Po vizuální stránce nemá vozidlo jedinou závadu a vypadá stejně jako všechna ostatní vozidla v okolí, nic mu nechybí. Vrakem rozhodně není, absence registrační značky na to nemá žádný vliv, akorát ztěžuje identifikaci provozovatele. Zda lze vozidlo odstavené na parkovišti považovat za vozidlo PROVOZOVANÉ v rozporu se zákonem č. 56/2001 Sb. je nutno se tázat na odboru dopravněsprávních činností MHMP, z dosavadních odpovědí vyplývá, že se tak nedomnívají.
Případné jiné vraky je potřeba nahlásit Správě služeb hl. m. Prahy, která svými techniky vozidlo vyhodnotí a ev. podá zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na zahájení řízení s provozovatelem vozu o uložení povinnosti odstranit vrak.

Čech

Lukáš VaňuraNew Member


Posts:5
New Member


--
03 10 2017 01:42 odp.
Dobrý den,

dle odpovědi p.Dolínka má vlastník komunikace vozidlo odstranit:

Dobrý den, ponechání vozidla bez SPZ na pozemní komunikaci je zakázáno a případný přestupek s vlastníkem vozidla v daném případě projedná příslušný orgán obce (Městská část Praha 10). Je-li vrak odstaven na místní komunikaci, doručuje obec vlastníkovi vraku výzvu k jeho odstranění, a pokud tak vlastník vraku do dvou měsíců sám neučiní, zlikviduje vrak obec na náklady vlastníka. V případě, že vlastníka přes vyvinuté úsilí nelze dohledat, zveřejní obec výzvu k odstranění vraku a po 2 měsících od zveřejnění výzvy zlikviduje nevyzvednutý vrak na své náklady. K vaší prosbě o kontakt na úřad, který řeší dopravní značení v Praze 10 - na pražských komunikacích s provozem městské hromadné dopravy, je příslušným správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na webových stránkách Magistrátu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/...mentId=691 telefon na sekretariát odboru 236 00 4377, 236 00 4486. Na ostatních místních a účelových komunikacích v Praze 10 je příslušným silničním správním úřadem Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10 http://www.praha10.cz/urad-mc/odbor...-ozd.aspx. Ke každé změně dopravního značení se následně vyjadřuje příslušný orgán Policie České republiky - odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. S pozdravem, Petr Dolínek


Dle informace z právní poradny:

Tím, že vlastník auta ponechal své nepojízdné vozidlo před Vaším domem, porušil ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto ustanovení říká, že je zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikacích: „odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen "vrak")“.
O zjevnou technickou nezpůsobilost půjde například v případě, že automobilu chybí pneumatiky, či motor. Pokud bude takto zjevně nezpůsobilé k provozu, bude automobil prohlášen za vrak bez ohledu na to, zda je vybaveno státní poznávací značkou, či nikoliv. Pokud však není zjevně nezpůsobilé k provozu, bude se technická způsobilost zkoumat a to pouze v případě, že nemá SPZ. Tato nezpůsobilost však nemusí být patrná běžným ohledáním. Vrak je překážkou provozu a majitel ji musí odstranit. Neučiní-li tak, udělá to majitel pozemní komunikace na náklady vlastníka. Ve většině případů, je majitelem komunikace obec, ta bude tedy posuzovat technickou způsobilost vozidla a jeho případné označení za vrak. V případě hlavního města Prahy toto však činí správa služeb hlavního města Prahy a na ni se lze přímo obracet s podněty.

S pozdravem Vaňura

Daniel ČechNew Member


Posts:86
New Member


--
04 10 2017 07:38 dop.
Dobrý den,

tyto informace jsou již zcela neaktuální, zásadní změnu v definici vraku a postupu jeho odstraňování přinesl zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. O důsledcích novely, účinné od 31.12.2015, celé toto vlákno pojednává.

Čech
Nemůžete vkládat odpovědi.
Stránka 2 z 2 << < 12


Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready