Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 15 3 2017 04:59 odp. od  Daniel Čech
Vraky - nevraky
 8 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Autor Zprávy

LiborNew Member


Posts:6
New Member


--
01 3 2017 11:08 dop.
  S novou definicí vraku je takřka zbytečné hlásit ÚMČ/MP/SSHMP jakýkoliv nepojízdný křáp, který dlouhodobě "zdobí" naše ulice.
  Citace paragrafu zákona po poslední novelizaci: „….silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla ".

  Zjevně nezpůsobilé .... výměna, doplnění, oprava >podstatné části mechanismu nebo konstrukce< silničního vozidla.

  Tudíž veškerá oznámení provedená přes MMS nebo jinak jsou ABSOLUTNĚ K NIČEMU.
  Má to vymlácená okna a spí v tom bezdomovci ? - není to vrak.
  Nemá to RZ ani STK ? - není to vrak.
  Povšimněte si, že všechna oznámení kterým bylo přiděleno razítko "vyřešeno" mají pak v popisu, že věc byla vyřešena tím, že bylo shledáno že to NEJSOU vraky.
  A že jsou to mnohdy "krasavci".
  http://vpp10.cz/aktivity-a-verejne-...d/484.aspx

  "Hlava pomazaná", která tuto definici vraku vymyslela, by potřebovala pomazat ještě jednou a ti, kteří pro to zvedli ruku, také.
  Fakt díky, poslanci a senátoři.

  Daniel Čech  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  01 3 2017 04:31 odp.
  Dobrý den,
  pro doplnění:
  Citované ustanovení odkazuje na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde bohužel není výslovně uvedena definice podstatných částí mechanismu nebo konstrukce, pouze se v § 73 uvádí, co zákon považuje za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
  Čech

  Daniel Čech  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  01 3 2017 04:56 odp.
  Z důvodové zprávy k novele 268/2015 Sb.:
  Technické závady, které z vozidla činí vrak, musí být zjevné, tj. seznatelné pouhou prohlídkou vozidla na místě, a musí se týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla dle § 73 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejm. motoru a karoserie vozidla).

  Libor  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  01 3 2017 05:19 odp.
  Dobrá, dle Správy služeb, která používá tento paragraf k tomu aby mohla prohlásit, že evidentní vrak, NENÍ vrakem.

  §19/2, pís.g) z.č. 13/1997 Sb.
  Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno ...
  g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu >>zjevně technicky nezpůsobilé<< k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu,
  doplnění nebo opravu >>podstatných částí mechanismu nebo konstrukce<< silničního vozidla (dále jen „vrak“)

  Takže dokud vraku nechybí "podstatná část mechanismu nebo konstrukce" (převodovka, motor, kardan, tlumiče-což asi pohledem zvenčí snadno zkontrolujete, že) ,
  tak s tím MP/ÚMČ ani Správa služeb, NIC neudělá a může to být sebevětší pelech bezdomovců a feťáků, vrak to není ...
  Hodláte tento stav změnit ?
  Nejlépe ke stavu, který tu už byl, že stačilo nemít STK a vozidlo nesmělo být na veřejné pozemní komunikaci ?
  Stačilo by přimět zákonodárce k vložení jedné věty ve smyslu, že užíváním pozemní komunikace se rozumí i jen stání na pozemní komunikaci.
  (vozidlo bez platné STK nesmí užívat-stát na veřejné pozemní komunikaci)

  Daniel Čech  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  03 3 2017 12:30 odp.
  Dobrý den,

  u většiny vámi kritizovaných vozidel je zásadní problém vůbec získat informaci o skutečném provozovateli (absencí identifikátorů vozidla není znám, je neznámého pobytu, má pobyt na úřadě, zemřel, vozidlo prodal někomu kdo ho na sebe nepřihlásil a vozidlo zaniklo v polopřevodu, atd.).
  I kdyby k vámi požadované úpravě došlo, není mi známo, jak by se s vozidly s propadlou technickou prohlídkou - což mohou být i necelých pět let stará vozidla - nakládalo.

  Ze schválené novely č. 268/2015 Sb. je zřejmá zcela opačná snaha zákonodárce, než zbavovat se vraků co nejjednodušeji, a to důrazně hájit vlastnická práva. Nejedná se pouze o definici vraku, ale i o proces jeho odstranění - nově je potřeba provést s provozovatelem kompletní správní řízení se všemi jeho úskalími, vyplývajícími z důsledného dodržování správního řádu (např. doručování do vlastních rukou neznámým osobám, osobám neznámého pobytu, možnost odvolání atd.).

  Za této situace nevím, jak zákonodárce přimět, aby do zákona zapracoval změnu, podle které by se vozidlo s propadlou technickou prohlídkou nesmělo objevit na komunikaci a v opačném případě mohlo být ihned odtaženo (i kdybych měl možnost s nimi všemi osobně pohovořit, nebo jim napsat dopis).

  Čech


  Libor  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  13 3 2017 09:55 dop.
  Vlastnictví vozidla s sebou snad nenese jen práva ale také povinnosti, ne ? Stejně tak vlastnické právo má svá pravidla.
  A za nedodržení povinností by měl následovat postih (odtah) a po uplynutí lhůty až likvidace vraku.
  Proč by měl stát/obec/občané neustále doplácet na drbany, kteří na vše kašlou ? Vždyť se na ty vraky v odkazu co jsem dal výše podívejte.
  Jen v okolí našeho bloku jsou 3 takové, chodíme okolo nich měsíce, roky. To jsme už fakt takový banánistán ?
  U většiny vozidel je dnes už dávno viditelný VIN za oknem, mnohá z nich mají stále RZ.

  Vyjděte z kanceláře a přijďte se podívat.
  Na Míčánkách 11, Alfa Romeo-červená, dnes již bez RZ, cca 2 roky na místě.
  Na Míčánkách 11 (o pár míst výše) Peugeot 306SW-stříbrný, 6A3 1820, také cca 2 roky, rok bez STK, pokleslá záď,za oknem papíry z dodavatelské firmy TSK.
  Ruská nap. 74-76, Opel Corsa, stříbrná, 3AN 8678, 3 roky na místě, STK skončila před 2 roky.

  Pokud vozidlo zaniklo v polopřevodu - stalo se odpadem/opuštěnou věcí. (zpět přihlásit už nepůjde, ta lhůta už proběhla)
  Pokud majitel zemřel, proběhlo snad dědické řízení. Neříkejte že to nelze zjistit od příbuzných z evidence, třeba i s asistencí Policie a přimět příbuzné k odstranění "věci/odpadu".
  Což takhle se inspirovat v zemích, kde to funguje a s důrazným odůvodněním tlačit na zákonodárce k zavedení stejného modelu i u nás ?
  Vypsal jste tu důvody, proč to nejde. Zkuste sem napsat i cestu, jakou to půjde.
  Vlastnictví vozidla/věci přeci neznamená jen právo ale i povinnosti.
  Nebo ty vraky necháte hnít na ulicích na věky ? To snad ne, protože vraky časem stále přibývají, samy nezmizí.

  Daniel Čech  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  14 3 2017 07:27 dop.
  Podle § 37 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech se v případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem (zákonem o pozemních komunikacích), čímž se dostáváme na začátek - splnit definici, provést správní řízení a pravomocně uložit povinnost vrak odstranit. Pokud se cokoli z toho nezdaří, nelze předat k odtahu. Jinou cestu neznám a z pozice silničního správního úřadu bych stejně nebyl oprávněn ji využít.
  Čech

  Libor  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  15 3 2017 10:33 dop.
  Ano, jsme zpět na začátku ... jak jsem psal.
  Je zbytečné kamkoliv hlásit vraky, protože než takové nepoužívané, opuštěné vehikly začnou, samy o sobě
  (aniž by na nich někdo spáchal nějaký tr.čin - krádež/poškození cizí věci)
  splňovat onu novou "definici" vraku ... může uběhnout klidně 30 let, kdy budou stát v ulicích, než jim něco samo stářím odpadne.
  ... well done.

  Daniel Čech  New Member


  Posts:55
  New Member


  --
  15 3 2017 04:59 odp.
  Ještě bych rád doplnil následující:
  Hned po té, co zmiňovaná novela nabyla účinnosti jsme se snažili od ministerstva dopravy zjistit, co tedy nově považovat za vrak a jak si vysvětlit pojem podstatné části konstrukce nebo mechanismu vozidla. V závěru jejich stanoviska po citacích ze zák. č. 56/2001 Sb. bylo sděleno, že dle jejich názoru "se v daném případě jedná o silniční vozidlo, u něhož došlo k zásadní destrukci karoserie či karoserie chybí".
  Jedno rozhodnutí máme u odvolacího orgánu a čekáme, zda sporné vozidlo jako vrak vyhodnotí či nikoli. Je to naprosto stěžejní, protože odvoláním dle našeho názoru budou muset projít veškerá rozhodnutí v případech, kdy provozovatel není znám, nebo se mu nepodaří doručit.
  Řešíme samotný postup vydávání rozhodnutí, aby je odvolací orgán nerušil z procesních důvodů, jak už se stalo jiné MČ a musel posuzovat samotné jádro věci. Jedná se o novou věc, judikatura k tomu dosud neexistuje, není se s kým poradit.
  Odbor dopravně správních agend jsem jako příslušný orgán státní správy požádal o písemné vyjádření, zda odstavením vozidla bez platné technické prohlídky či bez registrační značky na komunikaci mezi ostatní vozidla dochází k porušování legislativy, komu to mohou občané hlásit a kdo to bude případně řešit, názory na to se různí.
  Čech
  Nemůžete vkládat odpovědi.


  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

  Otevírací doba:
  PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
  ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
  PÁ: zavřeno

  Katalog firem a služeb

  Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
  ipv6 ready