Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry

 

Výběr účastnic prvního běhu projektu ukončen.

Dne 11. dubna 2017 byla naplněna kapacita prvního běhu projektu.  Přihlášení již není možné.

Další možnost přihlášení

Druhý běh projektu odstartuje v září 2017. V případě zájmu proto doporučujeme sledovat naše webové stránky s aktuálními informacemi. 

 

Městská část Praha 10 uspěla se svou projektovou žádostí v rámci vyhlášené 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly s projektem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. 

Co je projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“?

Cílem schváleného projektu je zvýšení kvalifikace a motivace osob pečujících o děti do 15 let, které povede ke zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti při návratu z rodičovské dovolené či z Úřadu práce zpět na trh práce. 

Komu je projekt určen? Kdo se může zúčastnit? 

Zúčastnit se mohou osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby registrované na ÚP pečující o děti do 15 let jakéhokoli vzdělání.

Jak se můžu přihlásit? 

Od března 2017 budou zahájeny vstupní pohovory, které jsou podmínkou pro vstup do projektu. Pokud máte zájem o účast v projektu, přihlaste se na e-mailu: rekvalifikaces10@praha10.cz

Jak bude projekt probíhat?

Na základě vstupního pohovoru umožníme vybraným účastníkům projektu možnost absolvování projektových aktivit.  Po přijetí do projektu na základě vstupního pohovoru budou účastnice absolvovat bilanční diagnostiku, jejímž úkolem má být správný výběr rekvalifikace.

V rámci vzdělávacích aktivit budou pořádány:

  • rekvalifikační kurzy,
  • doplňkové odborné vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, jazykové a IT kurzy),
  • volitelné kurzy finanční gramotnosti a brain joggingu.
  • V průběhu celého projektu bude probíhat koučink a individuální mentoring podporující kariérní rozvoj účastníků projektu.

V rámci projektu bude, jako doprovodná aktivita, také zajištěno hlídání dětí v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit.

Kde bude projekt probíhat?

Projekt bude probíhat zejména v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici č. 35, Praha 10.

Kdy se projekt uskuteční? 

Projekt bude realizován v období březen 2017 až únor 2019 v několika bězích.

Jsou nějaké požadavky na účastníky kurzů?

Projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost, a jsou tak pro rodiče bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, od účastníků projektu očekáváme min. 80% účast (docházku) na zvolených projektových aktivitách. 

V případě dalších dotazů můžete volat na telefonní čísla 720 965 953 nebo 736 499 375.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready