Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry

 

Nabídka práce - chůva (PDF, 110 kB)

Výběr účastnic druhého běhu projektu ukončen.

Dne 16.10. 2017 byla naplněna kapacita druhého běhu projektu.  Přihlášení již není možné.

Další možnost přihlášení

Předpokládaný start třetího běhu projektu je březen 2018. V případě zájmu proto doporučujeme sledovat naše webové stránky s aktuálními informacemi. 

 

Aktivity probíhající v říjnu, listopadu a prosinci 2017

Bilanční diagnostika (povinná aktivita)

Psycholožka:  PhDr. Lucie Skalíková

Bilanční diagnostika Vám pomůže ověřit, zda je výběr zvoleného rekvalifikačního kurzu ten správný. Po vyplnění připravených testů vyhodnotí specialistka na bilanční diagnostiku Vaše schopnosti a slabé a silné stránky. Při úvodní individuální konzultaci proběhne pohovor se specialistkou a v rámci závěrečné individuální konzultace budete seznámeny s výsledky testů a možnostmi růstu s nastíněním možností uplatnění v profesním životě.

Termíny úvodních individuálních konzultací:

30., 31. 10., 2. a 3. 11. 2017

Termíny závěrečných individuálních konzultací:

20., 21. a 23. 11 2017

Individuální konzultace budou probíhat v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10, Jasmínová 35.

Hlídání dětí zajištěno.


Kurz brain joggingu (volitelný kurz)

(lektorka: Bc. Iveta Luxová)

Cvičit tělo je normální, ale na paměť poněkud zapomínáme (a pak jsme překvapené, že ona zapomíná na nás).

 Proč se zúčastnit

 • protože nám neprospívá stres a stereotyp,
 • protože po letech strávených mimo pracovní proces máme možná pocit, že co se týče mozku „už to není, co to bývalo“,
 • protože naše sebevědomí bylo i vyšší,
 • protože si chceme vyzkoušet něco jiného,
 • protože to může být přínosné i pro naše děti a rodiče atd.

 Cíl kurzu

 • ukázat vám, co vše vaše paměť dokáže, když víte, jak na ni,
 • nadchnout vás pro váš mozek – geniální nástroj, který máte kdykoliv k dispozici,
 • přesvědčit vás o potřebě celoživotního učení.

 Na co se můžete během 6 lekcí těšit

 • zajímavý obsah, který bude modifikován dle potřeb a přání účastnic,
 • procvičování všech druhů paměti, paměťových technik, koncentrace, kreativity, myšlenkových map, efektivního učení atd.

Vše si vyzkoušíte v praxi s tím, že důraz je kladen na týmovou práci a zábavu.

 Čeho se nemusíte obávat

 • žádného srovnávání, zkoušení a známkování,
 • žádné suchopárné teorie a nudné přednášky,
 • domácích úkolů, protože nejsou povinné.

Kurz brain joggingu obsahuje 6 hodinových lekcí. Vzhledem k velkému zájmu se v rámci druhého běhu projektu uskuteční dva kurzy. Výuka se bude konat vždy v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro).   

Brain jogging I. bude probíhat vždy v úterý od 9:00 hodin. Lekce budou v těchto termínech -  31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. a 5.12.2017.

Brain jogging II. bude probíhat vždy ve středu od 10:00 hodin. Lekce budou v těchto termínech -  1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. a 6.12.2017.


Kurz finanční gramotnosti (volitelný kurz)

V rámci kurzu se naučíte jak si správně rozdělit svůj příjem, jak na výdaje – kam peníze mizí a jak je můžeme lépe řídit, kde a jak je možné vytvářet nové úspory a rezervy, jaké máme příjmy a jak si lépe vytvářet naše vlastní bohatství, co je to finanční odvětví – jaké máme finanční produkty a služby a kde nejčastěji chybujeme při jejich výběru, co jsou největší zloději našich peněz a jak se jim bránit a další přínosné a praktické informace.

Kurz finanční gramotnosti obsahuje 6 hodinových lekcí, které se budou konat vždy v úterý od 10:30 hodin v zasedací místnosti detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 (Jasmínová 35, 1. patro).   První lekce startuje v úterý 31. října 2017 v 10.30 hodin. Další lekce budou následovat  ve dnech 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. a 5.12.2017.

 • (povinná aktivita)

Koučka: Mgr. Monika Žufníčková

Koučink je pro účastnice projektu povinný. Individuální sezení s koučkou bude probíhat s každou účastnicí projektu minimálně 1x měsíčně, a to zejména v období jejího aktivního zapojení do projektu.  Sezení s koučkou trvá cca 1 hodinu. Koučink bude zaměřen na osobní i profesní rozvoj a bude pomáhat účastnicím při řešení aktuálních problémů. Dalším cílem  koučinku  je vést účastnice k úspěšnému absolvování  vzdělávacích aktivit.

Termíny koučinku na listopad a prosinec 2017

Kontaktovat koučku a sjednat si schůzku v níže uvedených termínech je možné prostřednictvím emailu rekvalifikaces10@praha10.cz, do předmětu uveďte „kouč“.

Listopad
Níže uvedené časy značí začátky sezení s koučkou. Ve 13:00 hodin začíná poslední sezení v daném dni.
24.11.  8:00 - 13:00 hodin
27.11.  8:00 - 13:00 hodin (10 hodina obsazena)

Prosinec
1.12.   8:00 - 13:00 hodin
4.12.   8:00 - 13:00 hodin
8.12.   8:00 - 13:00 hodin
11.12. 8:00 - 13:00 hodin
18.12. 8:00 - 13:00 hodin 

Start náboru zájemců/zájemkyň do 2. běhu projektu „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“ se blíží – přihlásit se je možné od 14. srpna 2017.

Městská část Praha 10 uspěla se svou projektovou žádostí v rámci vyhlášené 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly s projektem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. 

Co je projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“?

Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení kvalifikace a motivace osob pečujících o děti do 15 let, které povede ke zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti při návratu především z rodičovské dovolené zpět na trh práce. 

Komu je projekt určen? Kdo se může zúčastnit? 

Zúčastnit se mohou osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby pečující o děti do 15 let jakéhokoli vzdělání s trvalým bydlištěm v Praze.

Jak se můžu přihlásit? 

Od 14. srpna 2017 je možné se přihlásit na e-mail: rekvalifikaces10@praha10.cz. Kapacita je omezena, proto doporučujeme, přihlásit se co nejdříve.

Jak bude 2. běh projektu probíhat?

Na základě vstupního motivačního pohovoru bude proveden výběr účastníků. Všichni vybraní účastníci/účastnice budou následně absolvovat bilanční diagnostiku a dále se zúčastňovat různých vzdělávacích aktivit:

 • rekvalifikačních/kvalifikačních kurzů,
 • doplňkového odborného vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, jazykové a IT kurzy),
 • volitelných kurzů finanční gramotnosti a brain joggingu.

V průběhu celého projektu bude probíhat koučink a individuální mentoring podporující kariérní rozvoj účastníků projektu.

V rámci projektu bude, jako doprovodná aktivita, rovněž zajištěno hlídání dětí v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit.

Kde bude projekt probíhat?

Projekt bude probíhat zejména v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici č. 35, Praha 10 a dále v místech, kde budou pořádány jednotlivé rekvalifikační kurzy.

Kdy se projekt, resp. jeho 2. běh, uskuteční? 

Celý projekt je realizován v období březen 2017 až únor 2019 v několika bězích. Předpokládané konání 2. běhu projektu je září 2017 až květen 2018.

Jsou nějaké požadavky na účastníky projektových aktivit?

Projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost, a jsou tak pro účastníky bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, od účastníků projektu očekáváme min. 80% účast (docházku) na zvolených projektových aktivitách. 

Kde mohu získat případné další informace?

V případě dalších dotazů využijte telefonní kontakty 720 965 953 nebo 736 499 375, či uvedený e-mail: rekvalifikaces10@praha10.cz.

 


Výběr účastnic prvního běhu projektu ukončen.

Dne 11. dubna 2017 byla naplněna kapacita prvního běhu projektu.  Přihlášení již není možné.

Další možnost přihlášení

Druhý běh projektu odstartuje v září 2017. V případě zájmu proto doporučujeme sledovat naše webové stránky s aktuálními informacemi. 

 

Městská část Praha 10 uspěla se svou projektovou žádostí v rámci vyhlášené 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly s projektem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. 

Co je projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“?

Cílem schváleného projektu je zvýšení kvalifikace a motivace osob pečujících o děti do 15 let, které povede ke zvýšení jejich adaptability a uplatnitelnosti při návratu z rodičovské dovolené či z Úřadu práce zpět na trh práce. 

Komu je projekt určen? Kdo se může zúčastnit? 

Zúčastnit se mohou osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby registrované na ÚP pečující o děti do 15 let jakéhokoli vzdělání.

Jak se můžu přihlásit? 

Od března 2017 budou zahájeny vstupní pohovory, které jsou podmínkou pro vstup do projektu. Pokud máte zájem o účast v projektu, přihlaste se na e-mailu: rekvalifikaces10@praha10.cz

Jak bude projekt probíhat?

Na základě vstupního pohovoru umožníme vybraným účastníkům projektu možnost absolvování projektových aktivit.  Po přijetí do projektu na základě vstupního pohovoru budou účastnice absolvovat bilanční diagnostiku, jejímž úkolem má být správný výběr rekvalifikace.

V rámci vzdělávacích aktivit budou pořádány:

 • rekvalifikační kurzy,
 • doplňkové odborné vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, jazykové a IT kurzy),
 • volitelné kurzy finanční gramotnosti a brain joggingu.
 • V průběhu celého projektu bude probíhat koučink a individuální mentoring podporující kariérní rozvoj účastníků projektu.

V rámci projektu bude, jako doprovodná aktivita, také zajištěno hlídání dětí v dětské herně přímo v místě konání projektových aktivit.

Kde bude projekt probíhat?

Projekt bude probíhat zejména v prostorách detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici č. 35, Praha 10.

Kdy se projekt uskuteční? 

Projekt bude realizován v období březen 2017 až únor 2019 v několika bězích.

Jsou nějaké požadavky na účastníky kurzů?

Projektové aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost, a jsou tak pro rodiče bezplatné. Z tohoto důvodu, resp. v zájmu efektivity vynaložených prostředků, od účastníků projektu očekáváme min. 80% účast (docházku) na zvolených projektových aktivitách. 

V případě dalších dotazů můžete volat na telefonní čísla 720 965 953 nebo 736 499 375.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready