Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Výsledek obrázku pro místní agenda 21 logo

Městská část Praha 10 se i pro volební období 2018 - 2022 zavazuje plnit oficiální Kritéria MA21 stanovená Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. A to i přesto, že v posledním roce volebního období minulého došlo v rámci pětistupňové škály hodnocení dle platné Metodiky hodnocení udržitelných měst k propadu MČ Praha 10 z kategorie C – Stabilizace na nejnižší možný stupeň hodnocení – do kategorie „Zájemci“.

Současná Rada MČ Praha 10 v koaličním složení VLASTA, Piráti a ODS si však klade za cíl tuto nastalou situaci napravit a během roku 2019 udělat vše pro vystoupání minimálně do kategorie D – Start, eventuálně C – Stabilizace. V delším časovém horizontu pak MČ Praha 10 bude usilovat o dosažení kategorie B – Systém řízení, a to ideálně v roce 2021.

Pro tento kýžený cíl si Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 1021 ze dne 13. 12. 2018 zřídila jako svůj poradní a iniciační orgán Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (dále jen KSZM-MA21), jejíž předsedkyní se stala specialistka na kulturní a městské plánování MgA. Olga Škochová Bláhová (VLASTA).

Komise je partnerem pro politickou garantku a koordinátora programu "Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21", jimiž byli usnesením Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 2/20/2018 ze dne 10. 12. 2018 stanoveni starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová a Bc. Martin Bahenský, který byl zároveň pověřen výkonem funkce tajemníka KSZM-MA21 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 1028 ze dne 13. 12. 2018).

 

Složení KSZM-MA21 pro léta 2018 - 2022

Jméno Funkce Příslušnost Kontakt
MgA. Olga Škochová Bláhová předsedkyně VLASTA Olga.Skochova@praha10.cz
Ing. Milan Maršálek člen VLASTA Milan.Marsalek@praha10.cz
Mgr. Tereza Hauffenová, MBA členka ANO 2011 Tereza.Hauffenova@praha10.cz
Ing. Viktor Lojík člen TOP 09 Viktor.Lojik@praha10.cz
Mgr. Ivana Cabrnochová členka SPP-ZP10 Ivana.Cabrnochova@praha10.cz
Mgr. Laura Pavlíková členka - odbornice - Laura.Pavlikova@praha10.cz
Ing. Lenka Dvořáková členka - odbornice - Lenka.Dvorakova@praha10.cz
Mgr. Martin Černý člen - odborník - Martin.Cerny@praha10.cz
Bc. Petr Hůlka člen - odborník - Petr.Hulka@praha10.cz
Bc. Martin Bahenský tajemník, koordinátor MA21 - Martin.Bahensky@praha10.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn. V souladu s Kritérii MA21 (Kritérium č. 6, resp. Ukazatel č. 6.1) dojde v měsíci březnu 2019 k rozšíření KSZM-MA21 o zástupce veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru.


Vymezení působnosti KSZM-MA21
§ 3 Základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10

Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21:

  1. je poradním orgánem Rady MČ Praha 10 ve věcech strategického plánování a implementace místní Agendy 21;
  2. dbá na kvalitu strategického plánování a řízení;
  3. usiluje o naplňování místní Agendy 21 dle oficiální sady Kritérií MA21s cílem dosáhnout v roce 2021 kategorie B;
  4. je seznamována a vyjadřuje se k přípravě, realizaci a vyhodnocování plnění všech komplexních koncepčních dokumentů v rámci Úřadu MČ Praha 10;
  5. je seznamována s přípravou, realizací a výsledky komplexních analytických materiálů, zpracovávanými nebo zadávanými Úřadem MČ Praha 10;
  6. v rámci strategického plánování a řízení spolupracuje s ostatními komisemi Rady MČ Praha 10;
  7. sleduje a vyjadřuje se k procesům zapojování veřejnosti do rozhodování a dbá na jejich kvalitu;
  8. navrhuje témata pro osvětu a participaci veřejnosti v návaznosti na potřeby obyvatel, navrhuje způsob zapojení různých cílových skupin do procesu místní Agenda 21;
  9. je partnerem pro politika a koordinátora programu "Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21";
  10. členy Komise jsou politici, odborníci, zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru, příp. další.


Termíny jednání KSZM-MA21 v roce 2019

Pořadí Termín Místo Zápis z jednání
1. 31. 1. 2019 17:30 - 19:30 Středisko územního rozvoje, přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68 bude doplněn
2. březen 2019 bude upřesněno bude doplněn

 

 

 Co je to Strategický rámec 2030? Co jsou globální cíle udržitelného rozvoje? A jak může MČ Praha 10 k těmto cílům přispět? Podívejte se.

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10